İstanbul'daki tüm hastane ve sağlık ocakları'nın listesi, iletişim bilgileri...

Acil Tıp

Hayati tehlikeye neden olan durumlarda hızlı şekilde teşhis koyup, müdahalede bulunan bir tıp dalıdır. Acil tıp genellikle acil sağlık sorunlarının çözülmesini, hastane öncesinde ve hastanedeki acil servislerde hizmet kalitesinin arttırılmasını ölüm ve sakatlıkların önlenmesine yardımcı olur.

Acil tıp doktorları, yaralanmalarda ve hastalıklarda, hastanın yaşam bulgularını değerlendirip, tedavi altına alınmasını sağlar. Acil tıp aslında acil servislerde ki hizmetleri kapsamaktadır. Ancak bazı durumlarda hastane öncesi sağlık hizmetlerini ve afet öncesi planlama gibi durumlarla da ilgilenmektedir.

Acil Tıp Uzmanı Nedir?

İleri derece kardiyak yaşam desteği, ileri derece travma yaşam desteği ve acil tıbbi bakım konularına dair uzmanlık eğitim almış doktorlar acil tıp uzmanıdır. Acil tıp doktorları, acil durumda olan hastaların hızlı şekilde hastalığının teşhis edilip, tedavi altına alınmasını sağlar. Acil tıbbi bakıma ihtiyacı olan kişiler için diğer sağlık bakım birimlerine ulaşılamaması nedeniyle hastaların tedavisi hastane öncesi alanda yapılmaktadır.

Acil tıp hizmetleri yoğun bir şekilde ve kendi özgü tıbbi yapısı ile bu alanda eğitim almış doktorlar tarafından yapılmaktadır. Acil tıp uzmanları hastanelerin acil servislerinde hastalara müdahalede bulunan ilk yetkili kişilerdir. Acil tıp uzmanlarının da aldıkları eğitimlere göre farklı uzmanlık alanları bulunmaktadır. Aktif sağlık bakım sistemlerinin planlanmasında, geliştirilip, uygulanmasında acil tıp doktorlarının rolü büyüktür. Ayrıca doğal afetler gibi felaket durumlarında sağlık hizmetlerinin planlanması ve uygulamasına acil tıp doktorları karar vermektedir.

Acil Tıp Uzmanı'nın Hastalara Bakış Açısı Nelerdir?

Hastanelerin acil servislerine çok sayıda farklı hasta başvurmaktadır. Bütün hastalıklar hakkında doğru bilgi sahibi olan acil tıp uzmanları düşüp, kalça kırığı gibi problemler karşısında istemik atak tanısı koyabilen, karın ağrısı şikayetlerinde kalp krizinden şüphelenen acil tıp uzmanları hastalara en doğru teşhisi koyan uzman doktorlardır.

Acil Tıp Yan Dalları Nelerdir?

Acil tıp, çok farklı alanlarda hizmet veren eğitimli uzman doktorlardır. Ancak ülkemizde çok fazla farklı acil tıp doktoruna pek fazla rastlanmamaktadır. Ülkemizde en sık rastlanan Acil tıp dalları;

  • Toksikoloji
  • Geriatrik Acil Tıp
  • Spor Hekimliği
  • Yoğun Bakım Tıbbı
  • Çocuk Acil Tıp
  • Dağcılık Tıbbı
  • Seyahat Gemisi Doktorluğu
  • Denizaltı ve Hiperbarik Tıp
  • Vahşi Doğa Tıbbı

Acil Tıp Bulunan Hastaneler