İstanbul'daki tüm hastane ve sağlık ocakları'nın listesi, iletişim bilgileri...

Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi

Ağız, yüz ve çene cerrahisi, estetik cerrahi, kulak-burun-boğaz ve diş hekimliğinin kaynaştığı komplike bir tıp bilimidir. Boyun-baş, ağız ve yüz bölgelerinin ve komşu bölgelerin, içindeki ve dışındaki patolojileri(hastalık unsurları) inceler.

Doğuştan gelen anomaliler ya da sonradan gelişen, kazalar ya da hastalıklar sonucu oluşan her türlü rahatsızlığın tespit ve tedavisi ağız, yüz ve çene cerrahisi dalının konusudur.

Ülkemizde tıp, teşhis ve tedavi alanlarında büyük ilerlemeler kaydedilmektedir. Teknolojik gelişmelerin eşliğinde rahatsızlıkların kaynakları daha doğru tespit edilmekte ve bugüne kadar çok önemsenmeyen şikâyetlerin aslında sağlığımız için ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Ağız, yüz veçene cerrahisi de bu bağlamda disiplinler arası bir bilim dalı olarak büyük gelişmeler kaydetmektedir.

Ağız cerrahisi, ağız içinde oluşan enfeksiyonlar ya da diş çekimi veya implant uygulamalarından kaynaklanan sorunlar, tükürük bezi hastalıkları, dudak-damak yarıkları, ağız içinde oluşan iyi ve kötü huylu tümörlerin tedavisi ile ilgilenir. Ağız, diş ve çene cerrahisi ana bilim dalı olarak da diş hekimliği fakültelerinde yer almaktadır.

Çene cerrahisi doğuştan gelen yada sonradan oluşan çene bozuklukları, implant ve protez kullanımı gibi hastalıkların tedavisini konu alır. Birçok noktada tedavi uygulamasında ağız cerrahisi ile örtüşmektedir.

Yüz cerrahisi, baş- boyun dudak, damak, burun, kulak gibi bölgelerin ve bu bölgelerdeki yumuşak veya sert dokuların tedavisini üstlenir. Daha çok estetik cerrahinin konusuyken çene cerrahisindeki uygulamalarda ortaya çıkan ihtiyaç doğrultusunda ağız, yüz ve çene cerrahisi olarak birleşmiştir.

Ağız, Yüz Ve Çene Cerrahisinde Tedavi Edilen Hastalıklar

  • Baş boyun bölgesi ve ağız içinde oluşan enfeksiyonlar ve hastalıklar
  • Tükürük bezlerinin hastalık ve enfeksiyonları
  • Burun bölgesi enfeksiyonları, diğer bozukluk ve hastalıklar
  • Uyku apnesi
  • Çene eklemi hastalıkları
  • Doğuştan ya da sonradan gelişen dudak-damak yarıkları
  • Çene bozukluğu ve çene yamukluğu, çene kapanışıyla ilgili problemler
  • Dişlerin kapanışı ile ilgili bozukluklar ve dişlerin yamukluğu
  • Baş, boyun, burun, ağız bölgesinde oluşan iyi veya kötü huylu tümörlerin tedavisi
  • Diş protez ve implant uygulaması ve tedavisi ağız,yüz ve çene cerrahisi uygulama alanına girer.

Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisindeki Gelişmeler

Ülkemizde birçok merkezde ağız, yüz ve çene cerrahisi klinikleri bulunmaktadır. Genellikle büyük şehirlerde, üniversite hastanelerinde ve büyük özel hastanelerde son teknolojiler kullanılarak teşhis ve tedavi uygulamaları yapılmaktadır.

Çağımızda her geçen gün yeni bir teknik ya da cihaz tıbbın kullanımına sunulmakta, böylece bozuklukların düzeltilmesi ve hastalıkların tedavisi daha başarılı ve cerrahi müdahaleler daha güvenli hale gelmektedir.

Ortopedide kullanılan boy uzatma ya da bacak uzatma diye bilinen teknikler çene kemikleri içinde kullanılarak çene anomalileri tedavi edilmektedir.

Çene cerrahisi implant uygulamalarında çene kemiğinin yetersiz olduğu hastalarda kemik hacmini arttıracak biyomedikal materyaller güvenle kullanılmaktadır. Günümüzde kök hücre çalışmaları birçok dalda yaygın kullanım alanı bulmaktadır. Yüz cerrahisi de kök hücre tekniklerini başarıyla kullanmaktadır.