İstanbul'daki tüm hastane ve sağlık ocakları'nın listesi, iletişim bilgileri...

Ağrı Polikliniği (Algoloji)

Ağrı polikliniklerinde kullanılan ağrı tedavileri ile ilgili kullanılan teknolojik yöntemler her geçen gün kendini yenilemektedir. Ağrı hastaya özgü olan ve kişinin yaşam kalitesini etkileyen subjektif bir duygudur. Bu nedenle ağrı polikliniklerinde çalışan uzmanların hastanın ifadesine güvenmesi ve hastaya özgü uygulayacağı fizik muayene, radyolojik ve elektriksel tanı gibi çeşitli yöntemlere ve tecrübesine göre tanıyı belirlemesi gerekmektedir. Ülkemizde açılan ağrı polikliniği sayısı günden güne artmakla birlikte işinde tecrübeli algoloji uzmanları ile sebebi bilinmeyen şiddetli ağrıların ve kronikleşmiş ağrıların tanısı ve tedavisi bu polikliniklerde yapılabilmektedir. Ağrı tedavisi uygulamalarında hastanın ağrısının dindiğini belirtmesi tedavinin sonlanması için yeterli bir kriter değildir. Hastanın uyku düzeni, iştahı, psikolojisi, toplum içerisindeki davranışları ve işe dönebilme durumu gibi kişiye özel yapılan değerlendirmelere de dikkat edilmelidir.

Ağrı Polikliniğinde Ağrıların Tedavisi Nasıl Yapılır?

Her hastanın tedavisi kişisel bir deneyim olmakta ve algoloji uzmanları tarafından hastanın ayrıntılı muayenesi yapılarak tedavi seçeneklerinin belirlenmesi gerekmektedir. Ağrı tedavisi için radyo dalgaları ile yapılan sinir blokları, omurilik pili takılması, morfin pompaları, fıtık rahatsızlıkları için enjeksiyon uygulamaları gibi pek çok farklı yöntem uygulanarak hastanın ağrısı dindirilmektedir. Kanser ya da farklı sebeplerden kaynaklı olarak ağrı çeken hastalar için özellikle ilgili siniri yakarak yapılan tedavi ve daha ileride ise morfin pompası kullanılması oldukça önemlidir. Tedavinin başında birinci basamak ağrı kesiciler ile başlanarak fayda görmeyen hastalar için ikinci basamak olarak zayıf morfin ve türevi ağrı kesicilere geçilmektedir. Bu tür ikinci basamak ilaçların yanında da yine basit ağrı kesiciler ve yardımcı ilaçlar da kullanılmaktadır. Bu grup ağrı kesici ilaçlardan da fayda sağlayamayan hastalara daha güçlü morfin ve türevi ilaçlarla tedaviye başlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği ağrı kesicilerin kullanım ilkelerinde ağrı kesicilerin kullanımı ve yan etkileri ile mücadele yöntemleri belirlenmiş olup yapılan araştırmaların sonuçlarına göre ağrıların doğru ilaç tedavisi ile dinebileceği kanısına varılmıştır. İlaçların yeterli olmadığı durumlarda ise fizik tedavi, girişimsel ağrı yöntemleri ve cerrahi operasyonlar uygulanabilmektedir. Bu gibi durumlarda ağrı merkezlerinde çalışan uzmanlar hastaya uygun olacak en doğru tedavi yöntemini belirleyerek hastanın ağrısının kesilmesini sağlamaktadır.

Ağrı Polikliniklerinde Hangi Ağrılar Tedavi Edilebilir?

Ağrı merkezlerinde algoloji uzmanları kansere bağlı ya da kanser dışı kronik ağrıların tanısını koyarak tedavi yöntemlerini araştırmakta ve de uygulamaktadır. Ağrı polikliniği hasta grupları arasında kanser dışı ağrı tedavisi görenlerin sayısı da oldukça fazla olmaktadır. Tedavi edilen rahatsızlıkları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

  • Baş ve yüz ağrıları (migren, baş ve yüz kaslarından kaynaklanan ağrılar, atipik yüz ağrıları)
  • Bel ve buyun fıtığına bağlı ağrılar
  • Eklem ve tendom hasarlarına bağlı ağrılar
  • Kas kasılmalarına bağlı ağrılar
  • Göğüs ağrıları
  • Damar tıkanıklığı nedeni ile oluşan ağrılar (şeker hastalığı, sigaraya bağlı ve damar yetmezliklerne bağlı rahatsızlıklar)
  • Karın ağrısı
  • Şeker hastalığına bağlı ayaklarda oluşan nöropatik ağrılar