İstanbul'daki tüm hastane ve sağlık ocakları'nın listesi, iletişim bilgileri...

Anestezi ve Reanimasyon

Cerrahi açısından hayati öneme sahip olan anestezi, hastanın ağrıyı hissetmemesi amacıyla yapılan uygulama olarak tanımlanmaktadır. Anestezi esasında vücudun bir bölümünü lokal olarak ya da vücudun tamamını genel olarak hissizleştirmek durumudur. Ameliyatın güvenli bir şekilde yapılması için anestezinin sorunsuz olarak uygulanması şart olmaktadır. Cerrahi operasyon sırasında hastanın dolaşım ve solunum görevlerinin kontrol altında tutulması işlemi, ancak etkili bir şekilde yapılan anestezi uygulamalarıyla başarılmaktadır.

Kaç Çeşit Anestezi Vardır?

Anestezi uygulamaları yapılacak olan operasyonun niteliğine göre farklılık göstermektedir. Bundan dolayı temelde 4 farklı anestezi uygulaması mevcuttur. Bunlar:

  • Genel anestezi
  • Bölgesel Anestezi (Rejyonel Anestezi)
  • Sedasyon
  • Lokal Anestezi

Olarak sıralanmaktadır. Bu doğrultuda operasyon sırasında hastanı tamamen uyutulması durumuna; genel anestezi denilmektedir. Bu anestezi uygulamasında hasta ancak operasyon tamamlandıktan sonra uyandırılmaktadır. Hastanın vücudunun belli bir bölgesinin lokal anestezikler vasıtasıyla uyuşturulmasına da bölgesel anestezi denilmektedir. Bu uygulamada belirli sinir ağlar hedeflenerek; bu sinir bloklarının uyuşturulması hedeflenmektedir. Sedasyon anestezi uygulaması ise tanı ya da tedavi amaçlı bir girişim söz konusu olduğunda tercih edilen bir uygulamadır. Bu uygulama esasında hastanın rahatsız olduğu seslerin duyulmaması ya da hastanın ağrılı durumları hissetmemesi amaçlanmaktadır. Bu uygulama uykuya benzer bir uygulama olarak tanımlanmaktadır. Genel anesteziden farkı ise; bu uygulamada kullanılan ilacın miktarının az olmasıdır. Ayrıca Sedasyon diğer uygulamalara göre daha kısa sürelidir. Şayet sınırlı bir bölgede bir operasyon yapılacaksa; devreye lokal anestezi girmektedir. Sünnet, diş çekimi ya da apse açılması gibi durumlarda lokal anestezi tercih edilmektedir.

Anestezi Uygulamalarını Kimler Yapmalıdır?

Anestezi uygulamasının yapılması oldukça hassas bir süreci ifade etmektedir. Bundan dolayı anestezi sürecinin oldukça profesyonel bir ekip tarafından sürdürülmesi şart olmaktadır. Bu doğrultuda anestezi işleminin uygulamasını tıp eğitimi alarak; anestezi ve reanimasyon uzmanlığı konusunda sertifika almış doktorlar gerçekleştirmektedir. Şayet anestezi yapılacaksa, bu işlem alanında uzman ve profesyonel olan bir ekip tarafından uygulanmalıdır. Anestezi ekibinde; anestezi hekimi ve ona operasyon süresince destek olacak anestezi teknikerleri yer almaktadır. Anestezi uzmanları ameliyatların gizli kahramanları olarak da tanımlanmaktadır. Zira ancak etkili ve sorunsuz bir anestezi uygulamasının varlığı sayesinde başarılı cerrahi operasyonlar gerçekleşebilmektedir.

Cerrahi operasyon söz konusu olduğunda hastanın ağrı hissetmeden ameliyat olmasını sağlamak amacıyla yapılacak olan anestezi sırasında hastaya hangi dozda ve hangi ilaçların verileceğine anestezi ve reanimasyon uzmanı hekimler karar vermektedir. Anesteziden kaynaklanan olumsuzlukların mümkün olan en az seviyeye indirgenmesi ve hastanın operasyon sonrasında hayati işlevlerinin etkilenmemesi anestezi doktorunun sorumluluğu altındadır. Bu noktada premedikasyon adı verilen bir ilaçtan söz etmek doğru olacaktır. Zira bu ilaç sayesinde hasta operasyona daha rahat gelmektedir. Bu ilaç operasyondan önce ağız yoluyla verilmektedir. Ameliyathaneye hastanın gelmesinden sonra ise hastanın damar yolu açılarak; genel kontrollerin yapılmasından sonra anestezi uygulamasına geçilir. Burada anestezi derinliğinin iyi ayarlanması oldukça önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anestezi ve Reanimasyon Bulunan Hastaneler