İstanbul'daki tüm hastane ve sağlık ocakları'nın listesi, iletişim bilgileri...

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji)

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) toplumumuzda yaygın olarak rastlanan beyin hastalıklarından biridir. Cerrahi bakımdan yaklaşım ve tedavi anlatışı da ayrı bir önem kazanmaktadır. Beyin ve sinir cerrahisi branşı diğer adıyla Nöroşirürji, sinir sistemlerinin tedavileri ve cerrahi bakımıdır. Hastalıktan ötürü tanının konabilmesi için seçilen hastanede tüm radyolojik altyapı ve tedavi olanakları bulunmalıdır.

Beyin ve Damar Hastalıkları

Nöroşirürji beyin ve damar hastalıklarının tedavisi için adlandırılan branştır. Tedavi hastaların durumuna göre ayrı ayrı ya da bir likte uygulanabilmektedir. Bu branşın tedavi ettiği hastalıklar ise;

Beyin Damarı Anevrizmaları

Beyin damarı anevrizmaları beynin damarlarında baloncuklar halinde ortaya çıkan, kanama yaparak ani kötüleşme oluşturan bir hastalıktır. Aynı zamanda hayati kayıplara sebep olabilir.

Arterio-VenözMalformasyon

Toplar damar ve atardamarların beyin içerisinde bir yumak haline gelerek kanamaya eğilimli olmasıdır.

Beyin Kanaması

Beyin dokusu ya da beyin zarları içerisine kan sızması durumunda meydana gelen bir hastalıktır.

KarotisStenozu

Şah damarlar olarak adlandırılan damarların boyun ya da beyin içerisindeki kısımların daralması, tıkanmasına verilen isimdir. Pıhtı oluşumu ile felç durumu ortaya çıkar ve tedavinin geç kalınmadan saatler içerisinde yapılması gerekmektedir.

Beyin Damar Tıkanıklığı

Beyne giden damarların ya da beyin içerisindeki damarların tıkanıklığına bağlı olarak beyne giden kanın aniden kesintiye uğraması, inme ya da felç durumu yaratan bir hastalıktır. Hızlı bir şekilde müdahale gerektirmektedir. Tıkanan damarların endovasküler yöntemle açılması gerekmektedir. Mikrocerrahi ile yeniden beyne giden damarların açılması ve kan akışının sağlanması gerekmektedir. Sıkışan beyin dokusunun ise rahatlaması sağlanmaktadır.

Beyin ve Omurilik Tümörleri

Tümör yaş dinlemeyen bir hastalıktır, erişkinlerde de çocuklarda da beyin cerrahisi ve sinir cerrahisi mikro cerrahi ve endoskopik teknikler uygulanmaktadır. Hastalar genellikle bu branşın doktorları tarafından oluşan konseyin kararıyla değerlendirilir. Bazı tümörlerde ilaç tedavisi ya da radyoterapi yapılırken, hipofiz tümörleri başta olmak üzere bazı tümörlerde ise ameliyat olma durumu söz konusudur.

Omurgada kaza ve yaralanma gibi durumlarda ya da omurilik daralması ve belde kayma gibi yaşlılık belirtisi olan hastalıklarda cerrahi müdahale uygulanır. Bel, boyun fıtığı ve omurgaya uygulanan sağlamlaştırma ameliyatları; mikroşirürjikal ve endoskopik cerrahi yöntemler kullanılarak yapılmaktadır. "Minimally invasive spine center"da rehabilitasyon veren yerler ile ya da fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü ile birlikte tedavi edilir.

Parkinson ya da benzer istemsiz hareket bozuklukları gibi yaşamı etkileyen hastalıklarda, özellikle beyin pili uygulaması yapılmaktadır. Doğumsal nedenlerle ya da ağır kafa travması sonucu sonradan ortaya çıkan hastalıkların tedavisinde ise ameliyat tedavisi şarttır. İlaç tedavisi ile başarı sağlanamayan hastalıkların yani sara hastalığı durumlarında epilepsi cerrahisi ameliyatları uygulanır. Tüm fonksiyonel hastalıklar için cerrahi tedavinin gerekliliği ya da faydalı olup olmayacağı konusunda uzmanlar bir araya gelerek hastalığın ilerlemesi ya da durdurulması, tedavi edilmesi konusunda planlar yapılır.

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Bulunan Hastaneler