İstanbul'daki tüm hastane ve sağlık ocakları'nın listesi, iletişim bilgileri...

Tıbbi Biyoloji

Tıbbi Biyoloji, yaşam bilimleri alanında; moleküler biyoloji, hücre biyolojisi ve genetik hakkında araştırmalar yapabilen bilim dalıdır. Aynı zamanda modern tıbbın gereksinimlerinden ötürü tedavi amacı ile doktorların yetişemediği temel konularda geniş bilgiye sahip ve bunları uygulamaya koyabilecek araştırmacılar yetiştirilmektedir.

Bu araştırmacılar en az 2 yıl ve 4 yıl üniversitelerin Tıbbi Biyoloji bölümünde okuyarak eğitim görmektedirler. Tıbbi Biyoloji yüksek lisans ve doktora programları Sağlık Bilimleri Enstitüsü kapsamında yer almaktadır. Yüksek Lisans ve Doktora programlarının eğitim dili Türkçedir.

İnsan Genom Projesi’nin tamamlanması ile organizmaların, moleküler düzeyde yapı ve işlevlerinin aydınlatılması önemli ölçüde gerçekleşmiştir. Nükleik asitlerin ve proteinlerin, hastalıklarda tanı ve tedavi amaçlı kullanımı mümkün hale gelmiştir. Ayrıca, kök hücre ve gen tedavisi uygulamalarını içeren hücre temelli yöntemlerin tanı ve tedavide kullanılmaya başlanması, moleküler tıp ve biyoteknoloji alanında yeni bir dönem başlatmıştır. Tüm gelişmelerin ışığında, tıbbi biyoloji ve genetik biliminin önemi daha da artmıştır.

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Canlıları bütün yönleri ile inceleyen kapsamlı bilim dalına Biyoloji denir. Tıbbi Biyoloji ve Genetik biyolojik bilimlere dayalı fakültelerde gereksinimlere göre düzenlenmektedir. Son zamanlarda bölüm daha geniş kapsamda oluşturulmaktadır. Üniversitelerin Tıbbi Biyoloji ve Genetik bölümlerinde görülen bazı konular ise, canlının doğuşu ve evrimi, hücresel organizasyon, hücrenin orijini, çevre biyolojisi, ve moleküler biyolojisi, üreme ve gelişme, hücrenin bölünüp çoğalması, konularına daha kapsamlı yer verilerek daha iyi bir eğitim öğrencilere sunulmuştur. Bunun yanı sıra tıbbi biyoloji konularına dair, dönemin araştırmaya en açık alanı olan moleküler genetik, onkogenetik, prokaryot ve ökaryotlardaki kalıtım ilkelerinin haricinde; immünogenetik, sitogenetik, genetik danışma, populasyon genetiği ve evrimsel genetik konularına yer verilmektedir.

Biyoloji bilimleri ile ilgili meslek liselerinden ya da düz liselerden çıkan öğrenciler; fakültelere yeni başladıklarında oldukça değişik düzeyde aldıkları biyoloji bilgileri ile zaman zaman Tıbbi Biyoloji ve Genetiğin ana konularını anlamada zorlanmaktadırlar. Bu nedenle üniversitelerde Tıbbi Biyoloji ve Genetik bölümlerinde daha kapsamlı ve geniş bilgiler uygulamalı olarak gösterilmektedir.

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kapsayan Konular

 • Canlının Orijini ve Evrimi
 • Aşağı Organizasyonlu Canlılar
 • Çevre Biyolojisi
 • Kimyasal Bağlar ve Makro Moleküller
 • Hücresel Organizasyon
 • Hücre Zarında Taşınma ve Uyarı İletimi
 • Hücresel Enerji ve Metabolizma
 • Hücre Döngüsü ve Bölünme
 • Üreme ve Gelişme Biyolojisi
 • Genetik Materyalin Yapısı, Çoğalması ve Protein Sentezi
 • Mutasyon ve Tamir
 • Geen İfadesinin Kontrolü
 • DNA Teknolojisi ve Uygulamaları
 • Genom Organizasyonu: DNA Dizileri ve Kromozom
 • Bakteri Genetiği
 • Kalıtımın Genel Prensipleri
 • Genom Analizi ve Haritalama
 • Sitogenetik
 • İmmünogenetik ve İmmunite
 • Kanser ve Apapitoz
 • Kalıtsal Metabolik Bozuklukların Genetiği
 • Populasyon Genetiği
 • Genetik Ve Evrim