İstanbul'daki tüm hastane ve sağlık ocakları'nın listesi, iletişim bilgileri...

Çocuk Gastroenterolojisi

Çocuk sağlığı için beslenme çok önemlidir ve düzenli ve dengeli beslenmemeye bağlı birçok hastalığa yakalanabilir. Beslenmesi yeterli ve düzgün olan çocuklar gelişimini daha iyi tamamlamaktadır. Sindirim sitemine bağlı hastalıklara yakalanma riskleri daha düşük seviyededir ve hasta olduğunda iyileşmek için harcayacağı enerjiyi büyüme ve gelişmeye harcar. Gastroenteroloji, sindirim sistemini inceleyen, iç hastalıklarının yan bilim dalıdır. Çocuk Gastroenterolojisi de çocukluk yaşı için çok önemli olan sindirim sistemini inceler. İncelediği hastalıkları sıralamak gerekirse;

 • Ağız
 • Yemek borusu
 • Mide
 • 12 parmak bağırsakları
 • İnce bağırsak
 • Kalın bağırsak
 • Karaciğer hastalıkları
 • Pankreas hastalıkları
 • Safra kesesi hastalıkları

Teşhis ve tedavinin yapılabildiği bir daldır. Teşhiste kullanılan yöntem çoğumuzun bildiği endoskopik yöntemdir. Mide için kullanılan yönteme gastroskopi, kalın bağırsak için kullanılan yönteme ise kolonoskopi denir. Video, kamera sistemi ile yapılan basit bir işlemdir. Bu işlem sonucu tanısal değeri elde etme oranı çok yüksektir. Hastanın acı çekmemesi adına bu işlem esnasında, sedasyon uyutma yöntemi kullanılır.

Çocuklar için Gastroenteroloji

Çocuklar için sindirim sitemi ve karaciğer organına ait hastalıklar oldukça önemlidir. Çocuk Gastroenterolojisi ile doğru tanı ve tedavi sağlanarak, kronik tanı ve takip aşamalarında gerekli olacak endoskopi ve biyopsi imkanlarını içinde bulundurur.

Biyokimyasal tetkikler veya radyolojik tetkikler yaparken kullanılan çeşitli filmler, tomografi, ultrasonografi ve MR gibi teşhis yöntemleri kullanılır. Yemek borusu mideye bağlı hastalıkların teşhisi için hastanın izni ile, hastayı muayene ettikten sonra gastroskopi yani endoskopi yapılarak teşhis konulmaktadır. Safra kesesi ve yollarının kanser veya taşlarına yönelik teşhis ve tedavide ise daha farklı olan, yandan görüşlü bir endoskopi cihazı ile teşhis konulup tedavi edilir. Çocuklarda kolon ve makat bölgesinde görülen divertikül tanısı, polip tanısı ve çıkarma işlemi, kanser teşhisi ve kanamalar gibi hastalıklarda tanı ve tedavi için kullanılan yöntem ise kolonoskopidir. Bu yöntem de bağırsakta ilerlerken bükülebilme özelliği vardır. Bir endoskopi çeşidi olan bu yöntem hastalıkların tedavisi tanı ve tedavisi için oldukça kolaylık sağlamaktadır.

Bu işlemler istenilirse lokal olarak boğaz uyuşturarak yemek borusu, mide muayenesi yapılabildiği gibi, hasta tamamen uyutularak daha rahat bir şekilde hastanın hiçbir şeyi hatırlamayacağı şekilde de yapmak mümkündür. İki türlü de gastroskopi yapılabilmektedir. ERCP ve kolonoskopi yöntemleri için tamamen uyutulmaktadır. Bu cihazlara ek olarak endoskopik ultrasonografi olan, endoskopi ve ultrasonografinin birleşmesi ile oluşan çok özel bir cihaz ile de tanı ve tedavi mümkündür.

Çocuk Gastroenterolojisi Hastalıkları

Çocuk Gastroenterolojisi bölümü çocuklarda sindirim sistemi ve karaciğer hastalıklarının neredeyse tümünü kapsamaktadır. Bun hastalıkları sıralamak gerekirse;

 • Çöl yak Hastalığı
 • Kronik İshal
 • Kronik karaciğer hastalıkları
 • Kronik hepatit B ve C
 • Gastroözofageal Reflü Hastalığı
 • Gastrit/ülser
 • Kabızlık
 • İştahsızlık
 • Beslenme ve yeme sorunları ve benzeri sindirim hastalıkları da Çocuk Gastroenterolojisi alanına girmektedir.