İstanbul'daki tüm hastane ve sağlık ocakları'nın listesi, iletişim bilgileri...

Çocuk Nefrolojisi

Sağlık alanında çocuklarla ilgili pek çok alan bulunmaktadır. Çocukların hastalıklarla mücadelesi yetişkinlerin vermiş olduğu mücadeleden çok farklıdır. Bu sebeple çocukların hastalıklarının tedavisinde hastanelerde özel biriler oluşturulmuştur. Çocuk Nefrolojisi 0-18 yaş aralığında bulunan çocukların böbrek ve idrar yolları konusundaki şikayetlerini inceleyerek teşhis ve tedavi yapmaktadır. Bu bölümde çocuk yaşta bulunan hastaların böbrekle ilgili tüm şikayetleri ile ilgilenilir. B u birimin en büyük hedefi çocuklarda böbrek hastalıklarının erken teşhisini koymak ve tedaviye bir an önce başlamaktır. Böbrek konusunda çocukların bilgilendirilmesi ve bu hastalıkların yeniden geçirilmemesi konusunda çocuklarla iletişim kurmak da bu bölümün hedeflerindendir.

Bu bölümün diğer adı da pediatrik nefrolojidir. Hastanelerde bu birimde yatan hastaların böbrek şikayetlerinin bir an önce giderilmesine çalışılır. Hastalığın böbrek yetmezliğine gitmesinin önüne geçilir. Böbrek yetmezliği bulunan çocukların diyaliz ve hemodiyaliz tedavilerinde onlara destek olmak ve tedavilerinin en iyi şekilde yapılmasını sağlamak bu bölümün görevleri arasında yer almaktadır. Çocuk Nefrolojisi birimleri hastanelerde en yoğun çalışan birimler arasında yer almaktadır.

Çocuk Nefrolojisi Bölümünün Yaptığı Çalışmalar

Çocuk Nefrolojisi biriminde çalışan sağlık ekibi böbrek hastalıklarının teşhis ve tedavinsin tüm aşamalarında yer almaktadırlar. Bu birimde çalışanların çalışma alanında bulunan hastalıklar şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Böbrek parankim hastalıklarının tedavisinde
 • Akut ve kronik böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde
 • Kalıtsal böbrek hastalıklarının tedavisinde
 • Doğuştan var olan veya sonradan oluşan böbrek rahatsızlıklarının tedavisinde
 • Başka hastalıkların veya rahatsızlıkların tetiklediği böbrek hastalıklarının tedavisinde
 • İdrar yolları hastalıkların tedavisinde
 • Akut böbrek yetmezliği tedavisinde
 • Hipertansiyonun tedavisinde
 • Kronik böbrek yetmezliği tedavisinde

Çocuk Nefrolojisi Bölümünün Çalışma Sistemi Nasıldır?

Bu birime başvuran hastaların şikayetleri dinlenip muayene edilir. Hastanın durumuna göre yine bu poliklinikte hasta ayakta veya yatarak tedaviye alınır. Hasta hakkında yapılacak tetkiklerin uzun sürmesi veya hastanın rahatsızlığının devam etmesi durumunda yatarak tedavi tercih edilmektedir. Bu birimde hastalara uygulanan rutin tahliller ve incelemeler şu şekilde sıralanabilir:

 • Kan ve idrar tahlillerinin yapılması
 • Ultrason ile görüntüleme
 • Bilgisayarlı tomografi
 • Manyetik rezonans (MR)
 • Böbrek sintigrafik tetkikleri
 • Radyoloji
 • Böbrek biyopsisi

Bunların yanında anne karnındaki bebeklerin böbrek veya idrar yolu hastalığı teşhis edilmişse bebeğin anne karnında takibi yapılmakta ve bebek doğar doğmaz da tedaviye başlanmaktadır. Böbrek rahatsızlığı bulunan çocuklar bu konuda Çocuk Nefrolojisi bölümünden randevu alarak tedaviye devam etmektedir. Bu birim tarafından belli aralıklarla kontrole çağrılmakta ve gerek görülen durumlarda müdahale edilmektedir. Kronik böbrek rahatsızlıklarında tedavi ve diyaliz süreci bu birim tarafından takip edilmektedir. Böbrek nakli gereken hastaların böbrek nakli süreci ve nakil sonrası tedavi ve takibi yine bu birimdeki sağlık çalışanları tarafından yapılmaktadır.