İstanbul'daki tüm hastane ve sağlık ocakları'nın listesi, iletişim bilgileri...

Çocuk Psikiyatrisi

Yetişkin bireylerin psikolojisinin temelini çocukluk yaşlarında geçirdiği olaylar oluşturmaktadır. Daha sağlıklı bir toplum için çocukların psikolojisi önem arz etmektedir. Ülkemizde Çocuk Psikiyatrisi bölümünün bir bilim olarak kabul edilmesi ve işlerlik kazanması için tam 50 yılın geçmesi gerekti. Bir ülkenin geleceğini oluşturan çocukların hem bedenen hem de ruhen sağlıklı olması gerekmektedir. Ruh sağlığı olmayan bireylerden bir gelecek beklemek imkansız olacaktır. Bundan dolayı çocuklarımızın psikolojilerine yardımcı olabilmek amacıyla hastanelerimizde Çocuk Psikiyatrileri bulunmaktadır.

Çocuk Psikiyatrları, 0 ile 18 yaş arasındaki çocuk ve gençlere hizmet vermektedir. İlk kontrol ve muayenelerden sonra psikiyatrın belirlediği tedavi yöntemi uygulanır. Bazı çocukların yatırılarak izlenmesi gerekirken bazıları ilaçlı tedavi ile iyileştirilmektedir. Yatırılması gereken çocuk psikiyatri hastaları pediatri veya psikiyatri bölümüne yatırılmaktadır.

Çocuk Psikiyatrisi’nin Uzmanlık Alanı

Ülkemizde çocuk ve genç nüfusu oldukça yüksektir. Birçok Avrupa ülkesine oranla yüksek sayıdaki bu oran Çocuk Psikiyatrisi bölümüne olan ihtiyacı göstermektedir. Sağlıklı ve huzurlu bir toplumda yaşayabilmek için bireylerin ruhsal yönden sağlıklı ve iyi olması çok önemlidir. Toplumumuzun büyük çoğunluğunu oluşturan çocuk ve gençlerin psikolojisinin sağlıklı olması için Çocuk Psikiyatrisi’ne ihtiyaç vardır. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümünün uzmanlık alanı, 0 ile 18 yaş arasındaki bireylerin rahatsızlıklarının ruhsal ve biyolojik yönleriyle ilgilenmektedir. Ruhsal ve biyolojik yanlarının yanında toplumsal ve davranışsal yönleriyle de ilgilenmektedir. Çocuk Psikiyatrisi, ruhsal, biyolojik, toplumsal ve davranışsal açıdan koruyucu sağlığa dair çalışmalar yapmaktadır.

Çocuk Psikiyatrinde Verilen Hizmetler

Çocuk Psikiyatrisi bölümünde 0 ile 18 yaş arasındaki çocuk ve ergenlerin;

 • Gelişimlerinin değerlendirilmesi
 • Ruhsal yakınmalarının değerlendirilmesi
 • Muayeneler neticesinde tanı konulması ve tedavilerinin devam ettirilmesi yapılmaktadır.

Yukarıdaki hizmetler çerçevesinde,

 • Oyun terapisi
 • Bireysel psikoterapi
 • Aile terapisi
 • Psikodrama yöntemiyle grup terapisi
 • Adli psikiyatri
 • Farmakolojik tedavi
 • Konsültasyon, Liyazon
 • Topluma yönelik koruyucu ruh sağlığı hizmetleri
 • Sosyal Hizmetler uygulamaları alanlarında hizmetler verilmektedir.

Çocuk ve ergenlerin psikolojik rahatsızlıklarının tanısının konulmasına ve tedavisine yardımcı olan bazı testler bulunmaktadır. Bu testler doktorun gerekli görmesi durumunda yapılmaktadır.

0 ile 18 yaş arasındaki bireyler öncelikle Pediatri bölümünde ilk muayeneleri ve kontrolleri yapılmaktadır. Yapılan muayeneden sonra gerekli görülen çocuk ve ergenler Çocuk Psikiyatrisi bölümüne yönlendirilir. Yapılan muayenede acil olduğu düşünülen çocuklar randevuda ilk sıralara yerleştirilir. İlk muayenesi yapılan hastalar doktorun gerekli gördüğü aralıklarla kontrollere çağrılır. İlaç tedavisi uygulamaları ile birlikte bazı çocukların hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekebilir. Doktorun ihtiyaç hissetmesine göre ayakta veya yatırılarak tedavi gerçekleştirilir. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu aileleri yoran bir durumdur. Bundan dolayı dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu bulunan çocukların aile bireylerine çeşitli eğitimler verilmektedir. Verilen psikoeğitim sayesinde hiperaktivite bozukluğu olan çocuğa nasıl davranılması gerektiği öğrenilmektedir.