İstanbul'daki tüm hastane ve sağlık ocakları'nın listesi, iletişim bilgileri...

Çocuk Romatolojisi

Kas iskeletinde meydana gelen rahatsızlıkları inceleyen bilim dalı Romatoloji’dir. Romatizmal rahatsızlıklar sadece kas iskeleti ile alakalı olarak gelişmediğinden bütün vücut sisteminden kaynaklanan romatizmal hastalıkları incelemektedir. 0 ile 18 yaş aralığında bulunan bireylerin romatizmal hastalıkları ile Çocuk Romatolojisi ilgilenmektedir. Bu bölüm çocuk ve ergen diyebileceğimiz doğumdan 18 yaşına kadar olan çocukluk dönemindeki kişilerin;

 • Romatizmal tanısını
 • Tedavisini
 • İzlenimini yapmaktadır.

Romatizmal hastalıkların tanı, tedavi ve takibinin yanı sıra, artrit, inflamatuvar durumlar ve inflamatuvar olmayan romatizmal hastalıkların tanı, tedavi ve takibini de yapmaktadır.

Çocukluk çağındaki bireylerin hastalıkların tanı ve tedavisinin seyrini doktorlar belirlemektedir. Hemşireler ve fizyoterapistler doktorların verdiği tedavi yöntemlerinin uygulamasını yaparak tedaviye yardım etmektedirler. 17 yaşından sonraki ergenler ara dönemde kalmaktadır. Arada kalan bu hastaların tedavisinin eksiksiz yapılabilmesi için yetişkin Romatoloji bölümü ile ortaklaşa yapılan Geçiş Polikliniği kurulmuştur. Çocuk Romatolojisi tarafından başlatılan tedavinin geçiş polikliniğinde son kontrolleri yapılır. Yapılan son kontrollerin ardından yetişkinlerin hekimlerine teslim edilmektedir. Böylece hiçbir eksiklik olmadan tedavi devam etmektedir.

Çocuk Romatolojisi’nde Verilen Hizmetler

Rahatsızlığı olan 0 ile 18 yaş arasındaki çocuklar ilk olarak Çocuk Pediatrisi bölümünde muayene edilmektedir. Yapılan ilk muayenenin neticesinde doktorun gerekli görüldüğü takdirde Çocuk Romatolojisi’ne sevk edilmektedir. Bu bölümde hastalığın tanı, tedavi ve takibi yapılmaktadır. Çocuk Romatolojisi bölümünde, eklem ultrasonografisini gerçekleştirmek için ultrasonografi cihazı, eklem enjeksiyon odası ve kappilleroskopi cihazları ile tanı ve tedavi gerçekleştirilmektedir. Çocuk Romatolojisi bölümünde, biyopsikososyal modele uygun bir modelle gerçekleştirilen ve Bilişsel Egzersiz Terapi Yaklaşımı tekniği ile tedavi yapılmaktadır. Toplumumuzda sıklıkla rastlanan Akdeniz Ateşi hastalığı tedavi edilmektedir. Akdeniz Ateşi tedavi edilmediği zaman amiloid birikimi neticesinde kronik böbrek yetmezliğine sebep olmaktadır. Bundan dolayı daha büyük hastalıkların oluşmaması için Akdeniz Ateşi Çocuk Romatolojisi tarafından tedavi edilmelidir.

Çocuk Romatolojisi Biriminde Tedavi Edilen Hastalıklar

Akdeniz Ateşi gibi hastalıkların yanı sıra Çocuk Romatolojisi bölümünde tanı ve tedavisi yapılan diğer hastalıkları şöyle sıralayabiliriz:

 • Sistemik Jüvenil İdiyopatik Artrit
 • Poliartiküler Jüvenil İdiyopatik Artrit
 • Poliartiküler başlangıçlı faktör pozitif Jüvenil İdiyopatik Artrit
 • Oligoaartiküler Jüvenil İdiyopatik Artrit
 • Entezit ilişkili Artrit
 • Psöriatik Artrit
 • Diğer kronik hastalıklarla ilgili olarak gelişen ve eklemlerde beliren iltihaplı hastalıklar
 • Sistemik Skleroz ve Localize Scleroderma
 • JDM yani Juvenil Dermatomyozit
 • Vaskülitler IgA Vasküliti
 • Kawasaki Hastalığı
 • Poliarteristis Nodosa
 • Behçet Hastalığı
 • Takayasu
 • Diğer Vaskülitler
 • Sistemik Lupus Eritematozus
 • Mixt Konnektif Doku Hastalığı
 • Kronik Rekürren Multifokal Osteomiyelit
 • Sarkoidoz
 • IgG4 ile bağıntılı hastalık
 • Periyodik Ateş Sendromları
 • TRAPS ve diğer genetik olarak tekrarlayan ateş sendromları
 • HiperlgD Sendromu
 • Kronik Ağrı Sendromları
 • Eklem Hipermobilite Sendromları