İstanbul'daki tüm hastane ve sağlık ocakları'nın listesi, iletişim bilgileri...

Diyaliz

Diyaliz nedir?

Böbrek yetmezliği sorunu sonrasında, böbreklerin işlevsiz konu geçmesi sonucu faaliyet göstermemesi nedeniyle vücutta biriken atık ve fazla sıvı ve diğer katı maddelerin, yarı geçirgen bir zar ile temizlenmesi sürecine diyaliz denir. 1960’lardan günümüze uygulanmakta olan bir sistemdir. Günümüz koşullarında haftada 3 kez olmak üzere 4 saat işlem yapılması vücudun hayatı fonksiyonlarına devam edebilmesi için yeterli olarak kabul edilir. Ancak bu metot etkili olsa da istenilen sonuçları tam olarak verememektedir. Hastaların sorunları devam edebilmektedir. Buseferde sürenin artırılması akla gelir.

Haftada 3 günve 8 saat hizmet sunmak gerekli olsa da çok mümkün olamaz. Nitekim teknik imkanlar ve hastanın konforu gibi nedenlerle bu durum pek de gerçekçi bir hedef değildir. Diyaliz işleminde delik genişliği 1.5 nm selofan ve hayran derisi üretimi, parşömen benzeri bir maddenin süzgeç görevi görmesi sayesinde deböbrek işlevi teknik olarak yerine getirilir. Bu zar sayesinde küçük moleküllerin geçişi sağlanır. Diğer moleküller ise geçemez. Kan ise yüzey alanı çok geniş olan bir süzgeçten geçirilir. Metabolik atık olarak küçük molekül ve yapılar zardan geçerek vücuttan arınırlar. Kan plazması için gerekli olan protein molekülleri ise diğer yapılara göre daha büyük olması nedeniyle süzgeçten geçemeyecek operasyon başarılı şekilde tamamlanır.

Bu durumlarda ise aklımıza evde gerçekleşme fırsatı bulacak bir teknik hizmet gelir. Hemodiyaliz ile kişilerin bu beklentisi artık gerçekleşiyor. Diyaliz hizmetini kesintisiz olarak 8 saat boyunca verilmesi gerekli hastalar için hemodiyaliz uygulanıyor. Hemodiyaliz sayesinde hasta uykusunda iken dahi işlem kesintiye uğramadan aynı zamanda süreç hissedilmeden görev yerine getirilir.

Diyaliz Makinesi

Böbrek yetmezliği sıkıntısı yaşayan hastaların belirli dönem ve süreler içinde bağlı olması gereken cihaza verilen ada diyaliz makinesi denilir. Diyaliz makinesi iki adet büyük tüpten faaliyet sağlar, tüplerden hastaya bilekten atardamara bağlanır. Diğeri ise toplar damara bağlanır. Tüpün içine kanın akışını sağlamak için pompa bulunur. Damardan devam eden tüpler içinde kan yarı geçirgen bir zatla kaplı olan diğer bir tüp içinde faaliyetine ve döngüsünü devam eder. İlk tüpte zararlı bileşimlerden arınan kan Diyaliz ile alınıyor. Hastanın bu faaliyetleri için haftada en az 3 gün 4 saat şeklinde diyalize bağlanması gerekiyor.

Diyaliz Gereksinimin Ortaya Çıkması

Böbrekler işlevlerini yerine getirmedikçe böbrek yetmezliği ortaya çıkmaktadır. Böbrek süzme kapasitesi dakikada 15 ml altına inmesi sonucu son dönem böbrek yetmezliği ortaya çıkar. Zehirli madde ve diğer atık maddelerin vücuttan atılmasıiçin böbrek yerine koyma tedavisi izlenir. Bu tedavilerden olan diyaliz son yıllarda oldukça gelişen bir yöntemdir. Kişi bünyesinde bulunan zehirli atıklardan diyaliz yardımıyla kurtulmak mümkün olmaktadır. Diyaliz yöntemi sancılı bir dönem olsa da böbrek nakli şansı olmayan hastalar için bir seçenek oluşmuş olur.