İstanbul'daki tüm hastane ve sağlık ocakları'nın listesi, iletişim bilgileri...

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Bakteriler, virüsler ve paratizler tarafından vücudumuzun her bölgesinde meydana gelebilen enfeksiyon hastalıkları bulaşıcı olabilmektedir. İlerleyen enfeksiyonun tanı yöntemlerinin ilerlemesi ve gelişen ilaç tedavisi ile kolaylıkla teşhis ve tedavisi yapılabilmektedir. Grip ile başlayan hastalıklar idrar yolu enfeksiyonu, ishal, AIDS, menenjit, sarılık, tüberküloza kadar geniş bir çerçeveyi kapsamaktadır. Klinik Mikrobiyoloji bölümü de virüs, bakteri veya parazitlerin neden olduğu bu hastalıkları inceleyen, teşhis ve tedavisi ile ilgilen bilim dalıdır.

Enfeksiyon Hastalıkları

Mevsim geçişlerinde, bakterili ortamlardan bulaşan hastalıklarda veya virüslerin sebep olduğu hastalıklarda enfeksiyon kavramı oldukça sık kullanılmaktadır. Tıpta parazit ve mikropların insan vücuduna yerleşmesi ile oluşan hastalıkların genel adı, enfeksiyon hastalıklarıdır. Birçok ismi bulunan enfeksiyon hastalıkları, insan vücuduna birçok farklı yollardan girebilmektedir.

İnsan vücuduna giren enfeksiyonun bulaşıcı ve ağır olması insan direncine göre değişiklik göstermektedir. Mikro düzeyde olan bu hastalıklar ciddi sağlık problemlerine neden olabilmektedir. Virüs, mantar, bakteri gibi türlerin vücut içerisine yerleşmesi ile oluşan bu hastalıklar hafife alınmamalı ve ilerlememesi için gerekli önlem zamanında alınmalıdır. Önlem alınmazsa çok sıkıntılı bir tedavi süreci sizi bekliyor olacak ve çevrenizdeki insanlara hastalığınız hızla bulaşacaktır. Enfeksiyon hastalıkları bulaşıcı hastalık olarak da bilinmektedir. Bulaşıcı hastalıklar vücudunuzda hızla ilerlerken çevrenizdeki insanlara hatta hayvanlara dahi bulaşacaktır. Hayvanlardan geçebilecek hastalıklara da bu konuda dikkat edilmesi gerekmektedir. Sivrisinek sıtma hastalığını taşıması ve yayması konusunda insan ölümüne en çok sebep olan hayvan olması nedeni ile sivrisinek ısırıkları da hafife alınmamalıdır.

Bulunduğunuz ortam hastalığın bulaşmasında en hızlı etkendir. Yani havadan bulaşan, ağızdan çıkan damlacıklar, konuşmak, hapşırmak veya öksürmek hastalığa neden olan mikropların bulunduğunuz ortamdaki insanlara bulaşmasına neden olmaktadır. Hava yolu ile insan vücuduna giren bakteriler, deri yolu ile de bulaşabilmektedir. Hasta olan kişinin kıyafetlerini giymek ve yattığı yatağa yatmak da bakterinin sağlıklı insan vücuduna yerleşmesine sebep olmaktadır. Hastanın kullandığı her eşya doğru sterilize edilmelidir. Hasta olan kişi çevresindeki insanlara hastalığı bulaştırmamak için oldukça dikkatli olmalı, deri yolu ile bulaşabilecek seviye de olan hastalar ise, mutlaka uzman yardımı almalıdır. Ayrıca hasta olan kişi ile yiyecek ve içecekler paylaşılmamalı, su içtiği bardaktan su içmemelisiniz. Sağlıksız yiyecekler tifo, kolera ve dizanteri gibi tehlikeli hastalıklara neden olabilmektedir. Ağız yolu ile hastalığın hızla bulaşabileceği unutulmamalıdır.

Klinik Mikrobiyoloji

İnsan, hayvan ve bitkilerin yoğun olduğu bölgelerde mikroorganizmalar oldukça yaygın olarak bulunurlar. Bu mikroorganizmaların özellikleri, birbirleri ve diğer canlılar ile olan ilişkilerini laboratuar ortamında inceleyen Mikrobiyoloji bilimidir. Klinik Mikrobiyoloji ise, mikroorganizmaların insanlarda oluşturdukları hastalıkları inceler. Hastalığın incelenmesinde kan, idrar, dışkı veya boğazdan alınan örnekler kullanılır. Bu örnekler incelenerek mikroorganizmanın tanısı ve tedavisinin belirlenmesi üzerine çalışır. Laboratuar ortamında belirlenen bu tanı ve tedavi insanı ilgilendirdiği için hızlı ve doğru bir şekilde yapılmalıdır. Tanı koyulurken mikroskobik incelemeler, kültürler, serolojik ve biyokimyasal incelemelerden yararlanılır.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bulunan Hastaneler