İstanbul'daki tüm hastane ve sağlık ocakları'nın listesi, iletişim bilgileri...

Fizyoloji

Fizyoloji Nedir?

Dünya üzerinde yaşayan her canlı organizmanın yapısını, yaşam şeklini ve mantığını incelemek üzerini oluşturulmuş bir bilim dalıdır. Dünyada çok fazla canlı ve tür çeşitliliği olduğundan “İnsan Fizyolojisi”, ”Hayvan Fizyolojisi”, “Bitki Fizyolojisi” gibi büyük başlıklar altında inceleme bölümlerine ayrılır. Her başlık binlerce alt başlık ve bölüme ayrılır, sinir sistemi, dolaşım sistemi gibi.

Fizyoloji bilimiyle ilgilenen bilim insanlarına fizyolog denir. Fizyologlar hücre, doku ve organlar üzerinde yaptıkları araştırmalarla ilgili bilgilerin ışığında canlıların çevreye nasıl uyum sağladıklarını da yani yaşama mantığını da ele alırlar. Genelleme yapacak olursak kalıtımın biyokimyasal temelleri ve moleküler biyolojiden başlayarak canlıların davranış özelliklerini inceler.

Fizyoloji Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

Fizyoloji bölümü genellikle fizik tedavi hastalıklarıyla ilgilenir diye bir yanlış algı var. Ancak fizyoloji tanımladığımız gibi canlı organizmaların yapısıyla ve yaşamıyla ilgilenir. O yüzden fizyologlar daha çok laboratuvarlarda görev alırlar. O yüzden fizyoloji bir tıp dalı olarak düşünülmemelidir. Sinir sistemleri gibi birçok sistemin incelenmesi tıp dünyasına ışık tutabilen buluşların olmasını sağlar.

Tıp, hemşirelik, veterinerlik gibi bölümlerde verilen en önemli derstir. Ancak ayrı olarak fizyoloji okumak, bu bölümlere yönelik yapılacak araştırmaları sağlamak adına rutin sağlık hizmetleri içinde yer alır. Bir nevi eğitim ve araştırma hastanelerinde hasta adına yapılacak laboratuvar testlerini düşüne bilirsiniz. Ancak bu bölümde hayvan deneyleri olacağından kendine bu konuda güveni olmayan adaylar ona göre düşünmeli.

Fizyoloji Çalışma Alanları Nelerdir?

Fizyoloji tam olarak eğitim ve araştırma bölümüdür. Aynı zamanda da tıp, diş hekimliği, veterinerlik, hemşirelik ve sağlık meslek liselerinde verilen eğitim için öğretmenlik yapabilirisiniz. Fizyolojinin alt dalı olan klinik fizyoloji, insan fizyolojisinin tıpta ki pratiğidir bu yüzden laboratuvar alanları;

 • Elektrofizyoloji Laboratuvarları (EEG, EMG, EKG)
 • Kan fizyolojisi ve Kan bileşenleri
 • İmmunoloji
 • Biyokimya
 • Genetik
 • Nörofizyoloji (uyku ve davranış gibi beyin fonkdiyonlarının incelendiği)
 • Duyu (Görme, duyma, denge)
 • Solunum
 • Hormon ve Metabolizma
 • Ürodinami
 • Hemoreoloji
 • Invitro ve invivo organ çalışmaları
 • Elektrofizyoloji
 • Nörofizyoloji (uyku ve öğrenme)
 • Moleküler fizyoloji
 • Kardiyovasküler sistem fizyolojisi
 • Renal fizyoloji
 • Stres ve apoptotik mekanizmalar
 • Nasal potansiyel ölçümü

gibi alanlarda çalışırlar.

Fizyoloji Alanında Yeni Uygulamalar

Birden fazla alana hizmet eden fizyoloji alanında genellikle en çok araştırmalar İnsan Fizyoloji bölümünde yapılmaktadır. Pandemi sürecinde olduğumuzdan aşı çalışmaları için yapılan insanların virüse karşı olan tepkileri inceliyor. Denenen ilaçlar karşısında hücre ve dokuların tepki mantıkları üzerinde araştırmalar yapılarak en az etkili aşı bulunmaya çalışılıyor. Bilindiği üzere insanlık halen kanser hastalığının insan vücudu üzerinde ki etkileri yok etmeyi başaramadı. Bu alanda da çalışmaların yürütüldüğü bir bölümdür.

Duyma yetisinin kaybolması ya da doğuştan oluşmaması gibi konularla da ilgilenir. Duyu organın çalışmaması sonucunda beyine sinyal yolunun kapalı olması ses algısı oluşmaz. İşitme cihazlarının tasarımları da nörofizyoloji alt dalı altında gerçekleştirilir. İnsanlara yeniden duyabilme fırsatlarını sunan bir araştırma dalıdır. Bu alanlarda hem teknolojik hem de laboratuvarlarda eş zamanlı birden çok araştırma sürdürülür.