İstanbul'daki tüm hastane ve sağlık ocakları'nın listesi, iletişim bilgileri...

Gastroenteroloji

Gastroenteroloji Nedir?

Tıp okuyan her öğrenci ileriki zamanlarda kendine en yakın hissettiği ve sevdiği dalı tercih etmektedir. Gastroenteroloji de bu dallardan bir tanesidir. Bu dal sindirim sistemi organları, safra kesesi, pankreas, karaciğer gibi organların sağlık durumunu inceleyen bir tıp dalıdır. Hayati önem taşıyan bu organlarla ilgilenmek hiç kolay değildir. Yanlış ufak müdahaleler bile hastayı yaşamı boyunca etkileyebilir.

Bu alanda çalışan doktorlara gastroenterolog denir. Gastroenterolog olmak için 6 yıllık tıp eğitiminde sonra 5 yıllık bir dahiliye uzmanlık eğitimi almalısınız. Bu eğitim bittikten sonra ise yaklaşık 3 yıl boyunca sindirim sistemi hakkında eğitim alıp alanınızda uzmanlaşmalısınız. Bu hastalıkları tanı, tedavi ve ameliyat süreçlerinde bulunmak için yüksek lisans eğitimi almanız gerekmektedir. Bu eğitim süreci tanımlandığında artık olmak istediğiniz dalda bütün tedavileri gerçekleştirebilirsiniz.

Gastroenteroloji Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

Bağırsak, mide, safra kesesi, pankreas, böbrekler, yemek borusu, kolon ve beslenme sorunları gibi birçok organı incelemesi altında tutar. Bu organlarda meydana gelebilecek herhangi bir sorunda müdahale edebilirler. Bunlara ek olarak obezite gibi yeme bozukluğu hastalıklarında da yardımcıdırlar.

 • Hazımsızlık
 • Kabızlık
 • İshal
 • Bulantı
 • Kusma
 • Reflü, Gastrit, Mide Ülseri
 • On iki Parmak Bağırsağı Ülserleri
 • Mide kanamaları
 • Divertiküller
 • ÜlseratifKolit
 • CrohnHastalığı
 • Sindirim Sistemi Rahatsızlıkları
 • Basur (Hemoroidler)
 • Sarılık
 • Safra Kesesindeki Taşlar
 • Safra Taşına Bağlı Pankreas Sorunları
 • Çölyak, Besin alerjileri
 • Pankreas İltihabı
 • Bağırsak Kanserleri ve Yeme Bozuklukları, Obezite

Gastroenteroloji Çalışma Alanları Nelerdir?

Her tıp bölümünde olduğu gastroenteroloji bu bölümde de çalışma alanı oldukça geniştir. Genel olarak iki bölüme ayırdığımızda, ilk olarak makat(anüs), mide, kalın bağırsaklar(kolonlar), ince bağırsaklar ve yemek borusu hastalıklarıyla ilgilenirler. İkinci bölümde ise safra yolları (kese, pankreas gibi) ve karaciğer hastalıkları bulunmaktadır.

Bağırsak kanseri, pankreas kanseri ve safra kesesinde taş oluşumu gibi acil müdahale gerektiren hastalıklarla daha çok ilgilenilir. Çoğu zaman ilgi bu alanlara kayar. Obezite de bu alanlardan biridir. Günümüzde teknolojinin ve masa başı işlerin çoğalmasıyla genç nüfus da dahil olmak üzere insanlar da obezlik çok rastlanır hale geldi. Gastroenteroloji bu rahatsızlıkla da ilgilenir.

Gastroenteroloji Alanında Yeni Uygulamalar

Ülkemizde Gastroenteroloji oldukça gelişmiş ve üzerine düşülmüş bir bölümdür. Doktorlarımız bu alanda çalışmalar yaparak yeniliklere sürekli açık olmayı hedeflerler. 2017 yılında Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hüseyin Sancar Bozkurt doktorumuz Dünya Gastroenteroloji Kongresine davet edilip dünyanın hiçbir yerinde daha önce kullanılmayan üç yöntemi sunması için davet edilmişti.

Neydi bu üç yöntem;

 • Birincisi, dünya üzerinde ilk defa kolonoskopik (anüs yolundan hortum salınımı) yöntemle antibiyotik uygulanarak hastanın kısa sürede iyileşmesi hedeflenmiş.
 • İkincisi, Türk ilaç yapımcıları tarafından bulunan kanamayı kısa sürede durdurmayı başaran bir ilaçla endoskopik (yutak borusundan hortum salınımı) yöntemle yemek borusu kanamasının durdurulması.
 • Üçüncü olarak da yine aynı ilacın on iki parmak bağırsağında ki ülsere endoskopik uygulama sayesinde kanama durdurucu ilacın kullanılması.

Gastroenteroloji Bulunan Hastaneler