İstanbul'daki tüm hastane ve sağlık ocakları'nın listesi, iletişim bilgileri...

Genel Cerrahi

Genel Cerrahi Nedir?

Sağlık birçok insanın en önemli kriteri arasında yer alır. Sonuçta insanlar sağlıklı olabildiği takdirde isteklerini gerçekleştirebilirler. Bu nedenle hastalıklarının geçmesi için ihtiyaç duyulan ilk kurumlardan birisi de hastanelerdir. Hastanelerde hastalık türüne göre birçok bölüm bulunur. En çok rağbet gören bölümlerden biri de gene cerrahi bölümüdür.

Halk arasında bilinen ismiyle ‘hariciye’ olarak anılan genel cerrahi tıbbın en önemli alanları arasındadır. İnsanların çok ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan bu alan bazı hastalıkların cerrahi müdahalelerle iyileştirilmesi demek oluyor.

Genel cerrahlar birçok hastalığa bakarlar ancak özellikle karın bölgesi ve buna bağlı olarak çıkan bazı rahatsızlıklarla ilgilenirler. Genel cerrahlar fıtık gibi bazı hastalıklara da bakarlar.

Genel Cerrahi Hangi Hastalıklara Bakar

Birçok hastalığa bakan insanlara çare bulmaya çalışan bölümlerden biri olan genel cerrahi en yoğun bölümler arasında yer almaktadır.

Bu bölümün baktığı hastalıklar genel olarak şu şekilde sıralanabilir: Karın ve ona bağlı hastalıklar; safra kanalları, karaciğer ve pankreas kanalları; dalak, ince ve kalın bağırsak hastalıkları; mide, rektum hastalıkları ile fıtıklar.

Daha ayrıntılı olarak açıklanırsa genel cerrahinin baktığı hastalıklar sindirim sistemi; meme, cilt ve yumuşak doku; karın; baş, boyun ve cilt tümörleri; kalp hariç vasküler sistem; cerrahi onkoloji; kas ve iskelet sistemi; travma ve yanık ünitelerindeki hastalar.

Genel Cerrahi Çalışma Alanları Nedir?

Birçok kişinin yönlendirildiği genel cerrahi alanı disiplinlerarası bir alandır. Bu nedenle pek çok konuya bakar ve bazen kişilerin de kafası bu konuda karışabilir.

Bu alan çeşitli kanser türleri ve onların türevleri, ilgili hastalıkların tanısı ve ameliyat süreci; Patoloji, Gastroenteroloji, Medikal, Radyoloji, Girişimsel Radyoloji ve Radyasyon onkolojisi gibi alanlara bakar. Bu alanların herhangi birisinin tespitinde ve ilerlemiş olanların cerrahi müdahalesinde başvurulan alan pek çok tıp alanını ilgilendirdiği için biraz karışık ve zor bir bölümdür.

Dolayısıyla genel cerrahlar buna göre bir eğitim almakta ve bu tür kompleks hastalıkların tespitini yapabilecek ve gerekli önlemleri alacak hale getirilmişlerdir.

Genel Cerrahi Alanında Yeni Uygulamalar

Teknolojinin gelişmesiyle her alanda yeni uygulamalar başladığı gibi genel cerrahi alanında da bazı yeni uygulamalar meydana gelmiştir. Çünkü en nihayetinde tıp da teknolojiyle paralel ilerlemektedir. Son zamanlarda özellikle laparoskopi denilen bir yöntemle birçok hastalık kolaylıkla tedavi edilmektedir. Laparoskopi deriye açılan küçük deliklerden çeşitli aletler sokarak uygun tedavinin yapılmasıdır.

Bu yöntemle en küçük ve ince dokular bile fark edilir. Üstelik bu yöntemle dokulara olabildiğince az zarar verildiği için ameliyat sonrası kişilerin iyileşme süreci de daha kolay ve hızlı olur. Bunun dışında PET ve diğer vücut görüntüleme yöntemleriyle bazı hastalıklı noktalar çok daha erken tespit edilebilmektedir. Yani teknolojinin gelişmesiyle hastalıkların iyileşme oranı da artmıştır.

Genel Cerrahi Bulunan Hastaneler