İstanbul'daki tüm hastane ve sağlık ocakları'nın listesi, iletişim bilgileri...

Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları Nedir?

Solunum yolunda bazı sıkıntılara yol açarak akciğerin fonksiyonlarında bazı bozulmalara yol açan ve çeşitli belirtilerle ortaya çıkarak kişileri rahatsız eden hastalıklar göğüs hastalıkları olarak adlandırılır.

Kişileri rahatsız eden ve göğüs hastalıkları söz konusu olduğunda ortaya çıkan belirtiler şu şekildedir: Öksürük, nefes darlığı, hırıltılı solunum, horlama, balgam, kanlı öksürük; göğüs, sırt ve omuz ağrıları, geceleri terleme, ateş, iştahsızlık ve kilo kaybı olarak sayılabilir.

Özellikle günümüzde artan hava kirliliği ve sigara, alkol gibi zararlı madde tüketimiyle beraber göğüs hastalıkları sıklıkla görülmektedir. Bu tür hastalıkların önlenebilmesi için öncelikle bu hastalıklara neden olan bu tür zararlı durumların ortadan kaldırılması gerekir.

Göğüs Hastalıkları Hangi Hastalıklara Bakar

Göğüs hastalıkları her türlü akciğer hastalığına bakar. Bu nedenle bu tür göğüs ve akciğer hastalıklarına sahip olan kişilerin ilk başta başvuracağı alan göğüs hastalıkları bölümüdür.

Kişilerin başvurduğu göğüs hastalıkları bölümü şu tür hastalıklarla ilgilenmektedir: Alerjik akciğer hastalıkları, akciğer kanseri, obstrüktif akciğer hastalıkları, kronik öksürükleri, zatürre, akciğer zarında sıvı birikimi, akciğeri etkileyen sistemik hastalıklar, akciğer sönmesi, akciğer embolisi, sigara kullanımına bağlı akciğer hastalıkları olarak karşımıza çıkar.

Dolayısıyla herhangi bir durumda göğüste meydana gelebilecek hastalıklar eğer ki tedavi edilmezse kişileri ciddi şekilde etkilediği için en ufak bir şikayette göğüs hastalıkları bölümüne başvurmalıdır.

Göğüs Hastalıkları Çalışma Alanları Nedir?

Sağlık bakanlığı tarafından yapılan bir çalışmayla göğüs hastalıkları bölümü üç farklı yan daldan oluşmaktadır. Bu yan dallar yoğun bakım, alerji bölümü ile iş sağlığı ve hastalıkları bölümüdür.

Bu üç dalın birleşmesiyle yürüyen göğüs hastalıkları bölümü göğüste yer alan organlara ve özellikle de akciğere odaklanmaktadır. Burada meydana gelen herhangi bir sıkıntıyla ilgilenen göğüs cerrahisi bölümü insanları sağlığına kavuşturmayı amaçlamaktadır.

Herhangi bir alerji durumundan akciğerler de sıklıkla etkilendiği için alerji bölümüyle, çok ciddi bir olay olduğunda kişiler yoğun bakıma girebileceği için yoğun bakım bölümüyle ve özellikle inşaat işçilerinin maruz kaldığı yoğun tozdan ötürü de akciğerlerde sıkıntılar oluşabileceğinden iş sağlığı ve hastalıkları bölümüyle ortak çalışmaktadır göğüs hastalıkları bölümü.

Göğüs Hastalıkları Alanında Yeni Uygulamalar

Teknolojik gelişmeler tıbbın da daha iyi hizmet vermesine vesile olmaktadır. Teknolojik gelişmeler göğüs hastalıkları alanında büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Öncelikle bu alan için gelen kişilerin ayrıntılı bir geçmiş hikayesi alınır ve detaylı bir fiziksel muayene yapılır. Ardından kişinin varsa kronik rahatsızlıkları ve kullandığı ilaçlar hesaba katılarak uygun bir tedavi planlanır. Tüm bunlar yapılırken oldukça önemli teknolojik gelişmeler kullanılmakta ve kişilerin en kısa zamanda tedavisi yapılmaktadır. Önemli olan bir diğer nokta da teknoloji yardımıyla yapılan solunum testleridir. Bu solunum testleri teknoloji sayesinde kısa sürede sonuçlanmakta ve kişilerin tedavisine ivedilikle başlanmaktadır.

Göğüs Hastalıkları Bulunan Hastaneler