İstanbul'daki tüm hastane ve sağlık ocakları'nın listesi, iletişim bilgileri...

Halk Sağlığı

Halk Sağlığı Nedir?

Toplumsal çevrenin sağlığı ile ilgili konularla ilgilenen bilim dalına halk sağlığı denilmektedir. Sağlık üzerinden toplumsal çevrenin etkileri, koruyucu hekimlik işlemleri ve sağlık toplum biliminin ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Hastalıkların meydana gelmesinde etkili olan biyolojik çevre, toplumsal çevre ve fiziksel çevrenin etkilerini araştırır. Ayrıcı çevresel zararların giderilmesi ve önceden önlenmesi konusunda gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.

Halk sağlığına kamu sağlığı da denilebilir. Halk sağlığı konusunda çoğu zaman devletler veya büyük ilaç firmaları sağlık anlaşmaları yaparken halktan yana olmayabilirler. Bu gibi sorunların ortadan kaldırılması için insanların bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bugün yapılan pek çok anlaşma halk sağlığını korumak adına büyük adımlar atmaktan yanadır.

Halk Sağlığı Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

Amacı toplumsal sağlığı korumak, gerekli önlemleri alarak oluşabilecek hastalıkların önüne geçmeye çalışmak olan bu kurum sağlık politikaları geliştirerek halka çözümler üretmeye çalışır. Toplumun sağlık gereksinimlerini bilim ışığında teknikler kullanarak saptar ve bu yönde programlar üretir.

Bu bölüm yeni doğan bebeklerin tüm tarama işlemlerini yapmak, kadın sağlığı ve üreme konuları hakkında halkı bilinçlendirmekle görevlidir.

Aile hekimlerinin yerlerine yerleştirilmesinde ve etkin bir biçimde çalıştırılmasında rol oynamaktadır.

Aile sağlığı ile ilgili birimleri açılması, yer değiştirilmesi ve kapanması gibi hususları yerine getirmek yine bu bölümün görevleri arasında yer almaktadır.

Bağlı bulundukları bölgelerdeki yaşlıların takibi ve yaşlıların yerlerinde tedavisi konusunda hizmet vermektedirler.

Halk Sağlığı Çalışma Alanları Nelerdir?

Toplumun bedensel, zihinsel ve sosyal açıdan iyi olması için çalışmalar yapan halk sağlığı bilimi, genel olarak ilk basamak sağlık kurumlarında koruyucu hekimlik adı altında yapılmaktadır. Hastalıklara karşı bağışıklama, aile planlaması, kronik hastalıklar, salgın hastalıklar, çocuk sağlığı gibi konuları halkın ulaşabileceği en kolay merkezlerde karşılamak için hizmet veren kişiler günümüz hastalıkları ve gelecek için bir kalkan görevi yapmaktadırlar.

Halka birebir iletişim kurmakta olan çalışanların en büyük görevleri arasında halkı bilinçlendirmek gelmektedir. Enerjisini yardımcı olduğu halktan ve onların gülümsemelerinden edinen çalışanlar devlet çalışanı olarak haklara sahiptirler.

Halk Sağlığı Alanında Yeni Uygulamalar

Teknolojinin ilerlemesi ve bu oranda bilgiye ulaşılabilirliğin artması sağlık alanında da pek çok konuyu kolaylaştırmaktadır. Koruyucu hekimlik yapmakta olan çok sayıda kurum iletişim becerilerinin gelişmesiyle hastalarına daha kolay ulaşabilmekte ve bu sayede daha güzel sonuçlar elde edilmektedir.

Uzaktan hasta bakımının günümüz teknolojileri ile mümkün olması ve hasta yakınlarına gerekli bilgilerin ve becerilerin online olarak verilebilmesi hastaların konforu için büyük bir gelişme olarak görülmektedir. Gelişen teknoloji sayesinde takibi gelen kişilerin mesaj yoluyla uyarılması unutularak ihmal edilen konuları engellemektedir.

Mevcut teknolojileri kullanarak çoğu hastalığın önceden tespit edilmesi erken teşhis imkânlarından yararlanılması çoğu hastalığın kontrol altına alınmasında büyük önem taşımaktadır. Halk sağlığı merkezleri gerekli donanımları sayesinde bugün pek çok hastanın zorlu süreçlerinde yanlarında olmaktadır.