İstanbul'daki tüm hastane ve sağlık ocakları'nın listesi, iletişim bilgileri...

Hematoloji (Kan Hastalıkları)

Hematoloji Nedir?

Hematoloji, dahiliye bölümünde bulunan ve kan hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır. Anemi, lenfoma ve lösemi gibi ciddi ve önemli bir çok hastalık bu dalın araştırma alanında bulunmaktadır. Kelime anlamı kan bilimi olan hematoloji, tıbbın kan ve kan bozuklukları ile ilgili dalına verilen isimdir. Kan hastalıklarından haberdar olunması oldukça önemlidir. Bu nedenle kan hastalıklarını araştıran bu bilim dalının çalışmaları da yakından takip edilmelidir. Genel olarak açıklanması gerekirse kan bozukluğu, hücre tipleri ve hücre grupları olmak üzere üç kategoride araştırma ve çözüm bulma amaçlanarak çalışmalar gerçekleştirilir. Kan hastalıkları sebebiyle görülen belirti ve bulguları inceleyerek tedavi edilmesini amaçlayan tıp dalıdır. Söz konusu kan hastalıkları olduğunda kişilerde farklı belirtiler görülebilmektedir. Bu nedenle her hasta için özenli bir tedavi süreci gerekir.

Hematoloji Hangi Hastalıklara Bakar

Hematologlar hastalık belirtileri için gerekli kan tahlili veya kemik iliği incelemesi sonucunda hastalık tedavisine başlama yetkisi olan uzmanlardır. Hematologlar ve hematoloji üç ana alana bölünür. Bu alanlardan birincisi alyuvarlardır. Alyuvarlar üzerinden incelenen ve tedavisi hedeflenen hastalıklar anemi, hemoglobin opatiler ve kan bankasıdır. İkinci anal akyuvarlar üzerinden tedavi hedeflenen hastalıklardır. Bunlar ise lösemiler, nötropeniler, miyelopro liferatif hastalıklar, miyelodis plastik sendrom, lenfoma ve lenfopro liferatif hastalıklardır. Üçüncü ve son alan ise pıhtılaşmadır. Bu alanın incelediği hastalıklar kanama ve koagülasyon bozuklukları, yinelenen tromboz, trombositopeni ve trombositozdur. Hematoloji alan olarak oldukça ciddi hastalıkların incelenmesi ve tedavisi üzerinde çalışmaktadır. Son yıllarda oldukça büyük ve önemli gelişmeler yaşanan alanda hastalıkların tedavisi için yoğun uğraş verilmektedir.

Hematoloji Çalışma Alanları Nelerdir?

Hematoloji kan ve kan üreten organlarla ilişkili olarak çok sayıda tıp bilim dallarının senkronize organizasyonlarının ortak çalışmasıyla oluşur. Hematologlar genellikle erişkin ve çocuk hematologlar, iç hastalıkları uzmanları, pediatri uzmanları, biyokimyacılar, immünologlar, fizyologlar, patologlar ve laboratuvar uzmanları sayılabilmektedir. Hematoloji aynı zamanda hematolojik hastalıkların etyolojisi, tanısı, tedavisi, takibi ve engellenmesini de içerir. Hematoloji kan bileşenlerinin yapısı, görevleri, düzenleme seviyeleri, normal varyasyonları gibi işleyiş incelemesi yapar ve buna göre hastalığa sebep olan sorunların ve hastalığın teşhisinin yapılmasını amaçlayan bilim dalıdır.

Hematoloji Yeni Uygulamalar

Hematoloji her geçen gün kendini geliştiren ve yeni tedavi yöntemlerinin uygulandığı bir bilim dalıdır. Bu nedenle uygulamalar konusunda sürekli güncellenen ve güncellenmesi gereken bir alandır. Yeni uygulamalar konusunda en çok odağın toplandığı alan kök hücre uygulamaları olmaktadır. Kök hücre tedavisinin geliştirilebilir olması hematoloji için oldukça önemlidir. En az kök hücre uygulamaları kadar güncel ve önemli olan diğer çalışmalar ise kemik iliği nakli konusundadır. Günümüzde hematologların yeni uygulamalar ve yeni tedaviler için yoğun bir şekilde çalıştığı birden fazla alan bulunmaktadır. Hastalığın tespitinin hızlandırılması ve kesin sonuç verecek çözümler için çalışmalar ve yeni uygulamaların geliştirilmesi her geçen gün önemini arttırmaktadır.