İstanbul'daki tüm hastane ve sağlık ocakları'nın listesi, iletişim bilgileri...

Histoloji ve Embriyoloji

Histoloji ve Embriyoloji Nedir?

İkisi birbirinden farklı alanlar olan histoloji ve embriyoloji önemli bilim dallarındandır. Embriyoloji, yumurtanın döllenmesi, hücrelerin değişimi, fetüs, zigotun oluşumu, büyüme ve gelişimini inceleyen tıbbi bir alandır. Kısacası embriyoloji doğumdan öncesi oluşabilecek her türlü hasatlık ve gelişimsel farklılıkları incelemektedir.

Histoloji ise, doku bilimi olarak tanımlanmaktadır. Ancak burada incelenen dokular insan, bitki, hayvanlara aittir. Bu bilim dalı dokuların hücreler, organlar gibi tüm oluşum üzerindeki düzenini saptamakla ilgilenen alandır. Mikroskobik anatomi olarak da adlandırılmaktadır. Dokuların alınması, biyopsi, kadavra incelenmesi, otopsi gibi işlemler hayvansal dokular üzerinde yapılmaktadır.

Histoloji ve Embriyoloji Hangi Hastalıklara Bakar?

Histoloji, daha önceden bilinen bulgular ışığında özel olarak hazırlanmış olan dokuların mikroskobik olarak incelemesini yapar. Alınan doku örneklerinin bozulmaması için özel teknikler uygulanır. Histoloji bitki, insan ve hayvan dokularını incelemek üzere hizmet vermektedir.

Histoloji, tıp, veterinerlik, fen bilimleri, arkeoloji, adli tıp gibi alanlarda kullanılır. Ancak genel amacı canlıların dokusal hastalıklarını tespit etmek ve olası tedavilerin etkilerini gözlemlemektir.

Embriyoloji ise, doğum öncesinde döllenme itibari ile yumurtanın her aşamasını incelemektedir. Histoloji ve embriyoloji özellikle birlikte çalışarak her türlü farklı gelişimsel veya hücresel farklılıkları kolaylıkla tespit edebilmektedir.

Histoloji ve Embriyoloji Çalışma Alanları Nelerdir?

İnsanlığa faydalı olabilmek adına histoloji ve embriyoloji bilim dalları ara vermek sizin çalışlarına devam etmektedir. Farlı iki bilim dalı olmalarına rağmen ortak paydaları insana dair tüm detayları incelemek ve çözüm üretmek üzerine kuruludur.

Histoloji, adi tıp alanında nedeni çözülemeyen ölümlerin araştırılması aşamasında devreye girmektedir. Tıp ve veterinerlik için de dokusal incelemelerin yanı sıra otopsi yapılması ve kadavradan örneklerin alınıp uygun şartlarda saklanarak dokular üzerinde çalışılmasını sağlamaktadır. Hatta histoloji ders olarak tıp ve veterinerlik fakültelerinde öğretilmektedir. Arkeoloji ve histolojiyi birleştiren nokta ise kazılarda elde edilen kemiklerin, saçların ve dişlerin incelenerek dönemsel tespitlerin yapılmasını sağlamaktır.

Embriyoloji ise, özellikle tüp bebek uygulamaları gibi hassas konuların transfer sonrası tüm detaylarının takibini özellikle yaparak, gelişimsel doğrulukların veya farklılıkların tespit edilmesi aşamasında büyük önem arz etmektedir. Henüz tam bir canlı olmayan yumurtanın sperm tarafından döllenmesi ile başlayan hikâye doğum ile son bulur. Bu süreci tam anlamıyla embriyoloji bilim adı takip etmektedir.

Histoloji ve Embriyoloji Alanında Yeni Uygulamalar

Gelişen teknoloji ile histoloji ve embriyoloji bilim dalları da hızla gelişmeye devam etmektedir. Histoloji alanında dokuların değişimsellik gösterip göstermediklerinin, keşfedilen yeni tedavilerin uygulanması ve dokuların verdikleri tepkiler çok daha hızlı sonuçlanmaktadır. embriyoloji bilim dalı içinde bebeğin her aşaması için uygulanan özel testler ile genetik bozukluklar, zihinsel veya bedensel gelişim sorunlu hemen tespit edilmektedir. İnsanlığın tüm sorunlarına çare bulmak amacı ile hizmet veren bilim dalları teknolojiyi ve değişen tıp dünyasını yakından takip ederek her yeni çıkan uygulama ve materyaller hakkında gerekli araştırmaları yapmaktadır. İki bilim dalı ortak noktalarda buluşarak faydalı pek çok yeni uygulamaya imza atmaktadır.