İstanbul'daki tüm hastane ve sağlık ocakları'nın listesi, iletişim bilgileri...

Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji Nedir?

Mikropları ve ‘mikro’ boyutundaki organizmaları inceleyen mikrobiyoloji oldukça önemli bir alandır. Bu alan canlılar üzerinde yaşayan bakteri, alg, virüs gibi küçük boyutlu canlıları da inceler.

Özellikle artan virüsler ve bağışıklık sorunları nedeniyle git gide önemli hale gelen mikrobiyoloji normalde gözle görülmeyecek olan canlıları incelediğinden ayrı bir öneme sahiptir. Üstelik sadece bu canlıları incelemekle kalmayıp onların özelliklerini, nasıl yaşadığını ve ne şekilde beslendiğini, hangilerinin zararlı ve hangilerinin de yararlı olduğunu belirten bu dal sayesinde insanlar gözle görülemeyen bu canlılar hakkında pek çok bilgi sahibi oluyor. Bu bilgiler doğrultusunda da gerekirse kendilerini onlara karşı koruyacak önlemler alıyorlar.

Mikrobiyoloji Hangi Hastalıklara Bakar

Enfeksiyon hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanı ortak olarak bazı hastalıklarla ilgilenir. Bu hastalıklar ise kişiler açısından büyük önem taşır çünkü enfeksiyonlara yol açan virüsler ve bakteriler gözle görülemediği için insanlar bazen önlem almakta eksik kalmakta ve sonuç olarak da hastalıklardan muzdarip olmaktadır.

Bu alanlar bakteri, virüs ve parazitlerin neden olduğu tüm hastalıklara, ateşli hastalıklar ile idrar yolları enfeksiyonlarına, solunum yolları enfeksiyonları ile grip ve ishallere, cinsel yolla bulaşan hastalılara, omurilik enfeksiyonlarına, eklem iltihaplarına, sarılıklara, cerrahi alan enfeksiyonlarına ve diyabetik ayak enfeksiyonlarına bakar. Kişilerin sıklıkla dert yandığı bu hastalıklar bu gibi bölümler sayesinde tedavi edilmekte ve kişiler rahata kavuşmaktadır.

Mikrobiyoloji Çalışma Alanları Nedir

Mikrobiyoloji alanı adından da anlaşılacağı üzere bakteri ve virüs gibi gözle görülemeyen ve özellikleri mikroskop altında anlaşılan canlıları ve onların neden olduğu hastalıkları inceler.

Klinik mikrobiyoloji bölümlerinin çeşitli alt laboratuvarları bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde karşımıza çıkar: Klinik bakteriyoloji, klinik viroloji, mikoloji ve parazitolojidir.

Bu farklı alanlar ilgili olduğu dala göre bakterilerle, virüslerle, mikroplarla ve parazitlerle ilgilenir. Farklı yöntemlerin kullanıldığı bu gibi alanlarda kullanılan teknolojiye göre bu mikro canlıların tedavisi için de farklı tedavi planları bulunur. Bu nedenle kişiler rahatsız oldukları hastalıklardan bir an evvel kurtulabilirler.

Mikrobiyoloji Alanında Yeni Uygulamalar

Gün geçtikçe artan teknolojiyle farklı yöntemleri benimseyen ve daha kesin tedavi çözümleri sunan mikrobiyoloji alanı kişilerin sıklıkla ihtiyaç duyduğu bir alandır.

Mikrobiyoloji alanı gittikçe gelişen teknolojiyle yeni veri analizleri yapmakta ve daha etkili laboratuvarlar kurarak insanlara daha iyi hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Bu alanda kullanılan yeni cihazlar şu şekilde görülür: Liyofilizatör, spektrofotometre, binoküler ışık mikroskopu ve koloni sayım cihazıdır. Bu aletler sayesinde antimikrobiyal çalışmalar, mikrobiyal analiz çalışmaları, endüstriyel mikrobiyoloji çalışmaları, çevre mikrobiyolojisi çalışmaları ve kültür koleksiyonu ve kültür muhafazası oluşturma gibi çalışmalar yapılmaktadır. Dolayısıyla gittikçe artan teknolojik yöntemlerle hastalıklar daha kesin yöntemlerle tedavi edilmekte ve kişiler sıkıntı çektikleri hastalıklardan kolaylıkla kurtulmaktadır. Üstelik ilerleyen zamanlarda yine teknoloji sayesinde bu gibi yöntemlerin daha da gelişeceği aşikardır.

Mikrobiyoloji Bulunan Hastaneler