İstanbul'daki tüm hastane ve sağlık ocakları'nın listesi, iletişim bilgileri...

Nefroloji

Nefroloji Nedir?

İnsanların sıklıkla başvurduğu nefroloji alanı iç organlarımızda en önemlileri arasında yer alan böbreklerimiz ve onların sağlıkları, hastalıkları alanında çalışır. Nefroloji, böbrek uzmanlığı olarak da bilinir. Nefroloji bölümünde çalışan doktorlara nefrolog denir. Bu bölümde başlıca çalışma alanı böbrektir ancak böbrekler idrar yoluyla da yakından ilgili olduğu için aynı zamanda idrar yolundaki bazı problemlerle de ilgilenir.

Böbrekler, atık ürünleri ve fazla suyu filtreleyen bir organdır. Dolayısıyla hayati bir öneme sahiptir. Bu nedenle hayatımızda oldukça önemli bir yere sahip olan böbreklerin sağlığını da iyi korumak gerekir. Yeterli miktarda su içerek sağlığını koruyabileceğimiz böbrekler yiyeceklerden elde edilen atık ürünleri idrar yoluyla dışarı atar. Daha çok idrar ve böbrekle ilgilenen nefroloji alanı bazen üroloji bölümüyle karıştırılmaktadır. Halbuki üroloji bölümü erkeklerin üreme sistemiyle ilgilenir.

Nefroloji Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar

İnsanlar için büyük öneme sahip olan nefroloji bölümü çok çeşitli hastalıklara bakar. Dolayısıyla bu tür hastalıklara bakan nefrologlar birçok insana hizmet vermektedir.

Nefrologlar şu şekilde hastalıklara bakar: Böbrek hastalıklarının tedavisi, hipertansiyonu ve diyabeti böbrek sağlığına karşı kontrolde tutma, son dönem böbrek hastalıklarının takibi ve tedavisi, akıt ve kronik böbrek yetmezliği, idrar yolu enfeksiyonları, böbrek kaynaklı hipertansiyon, kronik nefrit, albümin, böbrek taşları, üremi ve böbrek yetmezliğidir.

Görüldüğü gibi çok çeşit hastalıklarla ilgilenen nefrologlar böbreklerin sağlığını korumayı amaçlayan çeşitli tedaviler düzenlemekte ve bu tedaviler vasıtasıyla kişilerde ortaya çıkan böbrek kaynaklı yan etkileri de ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.

Nefroloji Bölümü Çalışma Alanları Nedir

İnsanlar için büyük önem taşıyan nefroloji bölümü sistemik hastalıklar, akut ve hızlı gelişen rahatsızlıklar, sürekli kullanılan ilaçların böbrekler üzerindeki yan etkiler konusunda da çalışmalar yapar. Ayrıca böbrek sağlığını korumak için bazı önlemler alan nefrologlar hastanın uzun süreli takipleriyle de ilgilenmektedir.

Anlaşılabileceği üzere nefroloji alanının başlıca çalışma alanı başta böbrek olmak üzere idrar yolundaki bazı problemler olarak tanımlanabilir. Bu alanlar hakkında çalışmalar yapan nefrologlar en etkili tedavi yöntemlerini bulmaya çalışmaktadır.

Nefroloji Alanında Yeni Uygulamalar

Teknoloji, her alanda olduğu gibi tıp alanında da öne çıkar. Üstelik teknolojinin gelişmesiyle pek çok yeni alet çıkmakta ve hastalıklar daha kesin yöntemlerle tedavi edilebilmektedir. Aynı konu nefroloji için de geçerlidir ve geliştirilen aletler sayesinde hem tanılar daha rahat konulmakta hem de tedavisi daha kolay yapılmaktadır.

Nefroloji bölümünde uygulanan yöntemlerden bazıları böbrek anjiyografisi ve anjiyoplasti, hemodiyaliz, hemodiyafiltrasyon, 24 saatlik idrar analizi, 24 saatlik kan basınç analizi, voiding-sisto üreterografi, otoantikor testleri, geçici veya kalıcı hemodiyaliz katateri takma, siklosporin düzeyinin takibi, protein elektroforezi ve transplantasyon hazırlığı olarak sıralanabilir. Bu gibi teknolojik gelişmeler yardımıyla yapılan müdahaleler kişilere büyük kolaylıklar sağlamakta ve yıllardır muzdarip olduğu rahatsızlıkları gidermektedir.

Nefroloji Bulunan Hastaneler