İstanbul'daki tüm hastane ve sağlık ocakları'nın listesi, iletişim bilgileri...

Odyoloji

Odyoloji Nedir?

Odyoloji işitme duyusu ve denge problemlerinin farkedilmesi, tanımlanması ve tedavisinin gerçekleşmesi aynı zamanda da bu problemlerin önlenmesi ile ilgilenen sağlık bölümüdür. Odyoloji işitme ve denge eksikliklerinin daha önceden teşhisinin konulmasında ve aynı zamanda buna uygun bir şekilde tedavisinin gerçekleştirilmesini amaçlar. Erken teşhis ve tedavi oldukça önem taşır. Rehabilitatif yaklaşımlar ile bu konuya hâkim bireyler yetiştiren bir sağlık bölümüdür. Ülkemizde yeni yeni açılan bölümleri sayesinde yeni mezunlar yetiştirmeye başlamıştır. Tercih eden kişi sayısı gittikçe artmaktadır. Kamu hastaneleri, özel hastaneleri ve askeri hastaneler gibi birçok farklı yerde çalışabilir. Ve bu hastanelerde odyoloji konusunda yetkin bir kişiye ihtiyaç vardır. Aynı zamanda işitme cihazı firmalarında da odyologlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Odyoloji Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

Klinik,Pediyatrik ve Geriatrik Odyoloji 'nin yanında Endüstriyel odyoloji gibi bir çok farklı odyoloji alanı vardır. Aynı zaman da denge sistemi ve konuşma sistemi bozukluklarıyla da odyoloji alanı ilgilenir. Klinik odyoloji hemen hemen herkesi kapsayan ve özel olarak alana ayrılmamış denge bozuklukları ve işitme kaybı gibi genel hastalıklar ile ilgilenir. Pediyatrik odyoloji ise daha çok çocuklar ile ilgilenir. Çocuklarda bulunan işitme kaybının teşhisini yaparak gerekli tedavi sürecini başlatır. Aynı zaman da işitme tedavisinden sonraki süreç boyunca rehabilitasyon için çocuğa eğitim uygulanır ve bu sayede tedavinin amacına ulaşmasına yardımcı olunur. Geriatrik odyoloji ise yaşlılar için ayrılan odyoloji alanıdır. Yaşın ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkan denge ve işitsel bozuklukları tedavi etmeye yönelik ayrılan odyoloji alanıdır. Endüstriyel odyoloji ise adından anlaşılacağı üzere gürültüden korunma vb. gibi durumlarda hem de gürültüden dolayı oluşan rahatsızlıkların tedavisi için ayrılan odyoloji alanıdır.

Odyoloji Çalışma Alanları Nelerdir?

Odyoloji bölümünden mezun olan bireyler Odyolog olarak bütün hastanelerde işe başlayabilirler. Özel hastaneler kendine uygun mülakatlarla alınırken, devlet hastaneleri için belli KPSS puanı almak yeterlidir. Bu hastaneden hastaneye göre değişiklik gösterebilir.

  • İşitme kaybı yaşayan hastanın işitme kaybı derecesinin belirlenmesi
  • Ne sebeple işitme duyusunu kaybettiği veya azaldığı
  • İç kulak sıvısına bağlı denge bozuklukları
  • Vestibüler Değerlendirmesi
  • İşitme cihazlarının nasıl kullanıldığı ve satışının yapılması
  • Koklear İmplantların hangi tür hastalara uygulanacağı

Odyoloji Alanında Yeni Uygulamalar

Elektrik yöntemle çalışan ilk cihazlar 1903 yılında çıkmasına rağmen hala günümüzde işitme cihazlarının üzerinde değişimler mevcuttur. Boyutlarının sürekli olarak küçülmesi yönünde işlemlerin yapıldığı işitme cihazları, hastalara görünüm olarak daha az rahatsız edici ve az belli olması adına birçok evrimden geçmekte. Gün geçtikçe küçülen işitme cihazları hastaya rahat bir kullanım sağlamakta. Diğer bir yenilik unsuru da Koklear İmplantlar, gün geçtikçe Odyoloji alanının sadece koklea içinde değil orta kulak ve hatta beyin sapına kadar ulaşan implantların gerçekleşmesinde sürekli ilerleyen bir cerrahi müdahale söz konusudur. Yeni olan bu uygulamalar hastalar için gecikmeli duyma ve yavaş konuşma sorunlarını hızlandırmayı hedeflemektedir.