İstanbul'daki tüm hastane ve sağlık ocakları'nın listesi, iletişim bilgileri...

Onkoloji

Onkoloji Nedir?

Vücutta bulunan tümörlerin oluşumunu, tanısını, nedenlerini, tedavi yöntemlerini ve kalıtımsal yolla ilişkilerini inceleyen bilim dalına onkoloji denir. Merak edilen sorulardan olan onkoloji nedir? Sorusunun cevabı olarak kısaca “kanserbilimi” olarak vermek mümkündür. Latince “oncos” kelimesi olan Türkçe karşılığı şişlik anlamına gelen bu kelime yine Latince “logos” yani bilim kelimesi ile birleşerek onkoloji kelimesini oluşturmaktadır.

Oldukça geniş bir kapsama sahip olan bu bilim dalı, en basit anlaşılabilir anlatımıyla vücudun kontrol dışı üretmiş olduğu tümörleri araştırmaktadır. Oldukça geniş bir tanı ve tedavi sürecine sahip bu bölüm ülkemizde de oldukça gelişmişlik göstermektedir. Son yıllarda ulaşılan güzel gelişmeler bu bölümün hastalarına umut olmaktadır.

Onkoloji Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

Bu bölümün çok sayıda çeşitli hastalıkları tedavi ettiğini söylemek doğrudur. Başta lösemi olmak üzere deri kanseri, kemik kanseri, karaciğer kanseri, baş ve boyun kanserleri, böbrek kanseri, lenf bezlerinin kanseri yani lenfoma, bağırsak kanseri, mide kanseri, meme kanseri, multipl mylem, testis kanseri, pankreas kanseri, tiroid kanseri, prostat kanseri, rahim ağzı kanseri, rahim kanseri, safra yolu kanseri onkolojinin tedavi alanları içerisinde bulunmaktadır.

Gelişen tıp bilimi ve teknoloji sayesinde amansız görünün pek çok hastalığa şifa bulmayı amaçlayan hekimler, kanser türleri üzerinde de oldukça başarılı olmaktadırlar. Bu hastalıklarda en önemli husus olan erken tanı çok ciddi önem taşımakta olup tedavinin seyrini değiştirme özelliğine sahiptir.

Onkoloji Çalışma Alanları Nelerdir?

Tümör oluşumları ve kanser çeşitleri ile ilgilenen bilim dalına onkoloji denilmektedir. Bu bilim dalında eğitim görmüş ve hizmet veren kişilere ise onkolog denilir. Onkologlar hastanelerin onkoloji bölümlerinde ve kemoterapi ile ilgili kısımlarında görev yaparak tüm vücut kapsamındaki kanserlerin iyileştirilmesi için görev yaparlar. Onkoloji hastaneleri özel kapasiteye sahip hastaneler olarak görev yaparlar. Bu hastanelerde görev yapacak onkologlar dallarına göre ayrılarak kanser çeşitlerine göre eğitim almış hekimlerden oluşurlar.

Birçok alt dalı bulunan bu bilim dalı günümüzde oldukça büyük gelişmelere sahne olmaktadır. Onkoloji hastaları için araştırmalar yapan onkologların yanı sıra hastanede bu hastaların iyileşmeleri için çalışan hekimler de bulunmaktadır.

Onkoloji Alanında Yeni Uygulamalar

Günden güne gelişen ve güçlenen teknoloji, tıp bilimi için ışık olmaya devam etmektedir. Gelişen teknoloji sayesinde artık hastalıkların tanı ve tedavisi daha kolay ve hızlı olmaya başlamıştır.

Onkoloji alanında gelinen son noktanın umut verici olması ve gelinen son durum onkoloji hastaları için büyük mutluluk kaynağı olmaktadır. Moleküler genetik alanında yapılan son çalışmalar kansere karşı yeni bir silah elde edilmesini sağlamış ve kanseri yenilemez bir hastalık olmaktan çıkararak kronik bir rahatsızlık olarak algılanmasını sağlamıştır. Füzyon geni çalışmaları sonucunda elde edilen güzel gelişmeler onkolojinin ne denli üst düzeylerde çalıştığını bir kez daha bizlere göstermektedir. Yerli ilaç üretimi için atılan adımlar ilaç sıkıntısını en alt düzeye indirmeyi planlayan, onkoloji alanında başkaca yüz güldüren bir gelişme olarak görülebilir.