İstanbul'daki tüm hastane ve sağlık ocakları'nın listesi, iletişim bilgileri...

Osteoporoz (Kemik Erimesi)

Osteoporoz (Kemik Erimesi) Nedir?

Gençlerde çok görülmeyen bir hastalıktır. Genellikle yaşlanmaya bağlı olarak kemik de kollajen liflerine bağlı kalsiyumun eksikliğinden oluşan yapılanma sonucu erime meydana gelir. Bu azalma sebebiyle kemik gittikçe kırılganlaşır. Küçük düşmeler sonucu bile iyileşmeyen kırılmalar meydana gelebilir. Osteoporoz kelime anlamı gözenekli, süngerimsi demektir. Buna bağlı olan kırıklar kemik görüntülerinde belirlenebilir. Genellikle omurga, kalça ve bileklerde görülür. Çoğunlukla kadınlarda daha sık görülür. Yaşa bağlı bir şekilde artış gösteren kemik erimesi bel ağrıları, boyun kısalması, çarpık duruş ve kamburlaşma gibi ön belirtiler gösterir. Özellikle 50 yaş üstü kadınların dikkatli olması gereken bir hastalıktır. En sık görülen cinsiyet ve yaş aralığıdır. Menopoz dönemiyle birleştiğinde büyük sıkıntılar yaratabilir.

Osteoporoz (Kemik Erimesi) Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

Adından da anlaşılacağı üzere Osteoporoz, kemik erimesi sorunuyla mücadele eden hastalarla ilgilenir. Tüm tedavi süreci boyunca hastayla yakından ilgilenilmelidir. Kemik erimesi belirtileriyle başvuran hastaya standart kemik mineral yoğunluğu ölçümü yapılmalıdır. Ardından kesin tanı için sırt ve bel kemikleri rutin film taramasına girmelidir. Kadınlarda büyük risk taşıdığından tanının erken konulması ve kadınların bu testi 50 yaş sonrası belirli dönemlerce yaptırmaları gereklidir. Kemik erime oranı kadınlar da yüzde kırk iken erkekler de yüzde on üçtür. Bu hastalığın önlenmesinde hastalarda beslenme düzeyi ve kalsiyum miktarına dikkatle kurtulabilirler. Kemikler de oluşan bütün sıkıntılarla çatlak, kırk, erime vb. hastalıklara bakar.

Osteoporoz (Kemik Erimesi) Çalışma Alanları Nelerdir?

Hastanın tanı süresinden kemik erimesinin durmasına kadar bütün süreçte çalışırlar. Boy kısalması, kemiklerde ki çatlak veya kırılması durumunda hastayla ilgilenirler. En iyi tedaviyi bulabilmek için ağrı olan bölgedeki kemik filmlerine bakıp uygun tedavi biçimini hazırlar. Hastanın cinsiyeti ve yaşına göre ilaç tedavisine başlanır. Günlük aktivitesi düşük olan hastalarda fizik tedavi de uygulanabilir. Hareketlerde gerileme ve eklemlerde hareketsizlik durumlarında kesinlikle acil tedavi başlatılır. Kemikler de oluşan bütün deformelerle ilgili çalışmalarda bulunurlar. Hastanın mineral ve kalsiyum oranlarına bakılarak tanı konmalı ve tedavi süreci başlatılmalıdır. Genel olarak çalışma alanları;

  • Endokrin Hastalıkları
  • Beslenme ve Diyet Takvimi
  • Fizyoterapist
  • Geriatrik Uzmanı
  • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanlığı

Gibi alanlarda çalışırlar.

Osteoporoz (Kemik Erimesi) Alanında Yeni Uygulamalar

Önceki senelerde hormon tedavileriyle engellenmeye çalışan kemik erimesi şimdilerde önerilen bir tedavi yöntemi olmaktan çıktı. Kadınlarda daha çok karşılaştığımız bir hastalık olduğundan hormon tedavisi menopoz belirtileri sırasından hastanın terlemesi gibi etkileri durdurmak içi kullanılıyor. Osteoporoz tedavisi hormonlara değil kemik minerallerinin artırılması ve günlük hareketin en üst seviyede tutulup kaliteli bir yaşam elde etmektir. D vitamini gibi kalsiyum ve kalsiyum minerallerini artıracak bitkisel yollu ilaçlar kullanılmaya başlandı. Hareketsizlikten kaynaklanan erimeler ve kemik güçsüzlüğü de Fizik Tedavi bölümünün verdiği egzersizlerle önlenir. Belirli bir spor takviminde hastanın günlük aktivitesi artırılıp yaşam kalitesinin artması sağlanır.

Osteoporoz (Kemik Erimesi) Bulunan Hastaneler