İstanbul'daki tüm hastane ve sağlık ocakları'nın listesi, iletişim bilgileri...

Patoloji

Patoloji Nedir?

Hangi hastalık olduğu önemli olmadan bütün hastalıkların hücrelerde oluşan deformeleri inceleyen hastalık bilimidir. Bu deformeler hücrelerde kendini belli ettiğinden mikroskop altında araştırmalar yapılır. Alınan parçaların değerlendirmeleri Patologlar tarafından mikroskop altında incelendikten sonra imzalı raporlarla ilgili bölümün doktoruna sunulur. Patologlar doğrudan hastayla iletişim kurmazlar. Doktorlar aracılığıyla ilgilenilecek hücreye ulaşır raporlarını da doktorlara iletirler. Bölümde iş yapabilmek için Tıp Fakültesini bitirdikten sonra 4 yıllık bir uzmanlık eğitimi aldıktan sonra Patolog olabilirler. Genellikle kanser hücreleriyle ilgili çalışmalar yapılan bir alandır. Sadece kanserde değil diğer birçok hastalığın kesin tanısını yapabilmek için doktorlar Patologlara danışır. İmzalı rapor geldikten sonra kesin tanı konabilir. Bütün hastalıklı dokuların incelenmesiyle Patoloji bölümü ilgilenir.

Patoloji Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

Patoloji sadece kanser hastalarıyla ilgilenmez. Herhangi bir ameliyat sonrası ameliyatlı bölgenin temizliği kontrolleri de bölgeden alınan hücre örneğiyle patoloji bölümü tarafından incelenip raporlanır.

 • Akciğer hastalarına
 • Ülseratif Kolit, Crohn ve benzeri bağırsak hastalarına
 • Sedef egzama gibi deri hastalıklarına
 • Tiroide bağlı hastalıklara guatr ve bezlerdeki sorunlar gibi
 • Hepatit gibi karaciğeri etkileyen hastalıklarda
 • Gastrit, reflü ve ülser gibi mide hastalıklarına
 • Bakteri, Virüs, Parazit ve mantarların yarattığı enfeksiyonlara

Genel olarak organlarda meydana gelen çalışma bozuklukları ve doku deformelerinde meydana gelen, hasta organdan alınan dokuların kesin tanı koymak için incelenmesi gerektiğinden bu hastalıklarla da ilgilenirler.

Patoloji Çalışma Alanları Nelerdir?

Bahsettiğimiz gibi organları ilgilendiren bütün kesin tanıların konulmasında çalışırlar. Cinayet, tecavüz, boğulma gibi hassas konularda da çalışırlar. Otopsi raporlarını yazarken cinayetin nasıl işlendiği gibi detaylara inmelidirler. Bu detaylar belirli testlerle yapılmalı ve kesin sonuç alınmalıdır. Boğularak ölen birisinin akciğer testleri, boğularak öldürülen birinin boyun doku analizleri gibi ceset üzerinde de çalışmalar yapacaktır. Bu testlerin doğruluğunu denetlemek için hastalıkların tedavileri de hayvanlar üstünde deneneceğinden ona göre seçim yapılmalıdır. Biyokimyasal, mikrobiyolojik klinik ve patolojik araştırılmaların yapılmasında, biyopsi, otopsi raporlarının yazımı ve onaylanmasında görev alırlar. Genetik incelemeler ve kanser hücrelerin davranışları konusunda da araştırmalar yapmaktadırlar.

Patoloji Alanında Yeni Uygulamalar

Bu alanın temeli alınan dokuların lam lamel arasına alınıp hematoksilen-eosin yöntemiyle boyanmasıdır. Bu işlemden sonra morfolojik değerlendirmeler yapılır. Bu değerlendirmelerin üstünde,

 • Histokimya
 • Doku kültürü
 • DNA sitometrisi
 • Dijital görüntü analizi

Gibi birçok yöntemlerde uygulanabilir. Hastalığa ve dokuya göre farklı işlemler uygulandıktan sonra tanı koymak için uygulamalar başlar. Teknolojik gelişmeleri takiben ilerleyen mikroskopların ışınları ve büyütme oranları gün geçtikçe artıyor. Laser, X ışını, ultrasound, kullanarak yeni mikroskoplar üretilmekte her alana özgü farklı mikroskop kullanmaktadır. Elektronmikroskoplar tarayıcı ve geçişimsel olarak üç boyutlu görüntüler sunar. Kanser tedavisi sürecindeki hastalara uygulanan kemoterapi düzeyleri verilen ilaç dozları ve yan etkiler konusunda bilim dünyası sürekli yenilenerek kanser hücrelerini yok edecek ilaçlar armaya devam etmektedir. Patoloji bölümü sürekli olarak yenilenen her alanda yeni testlerin güncel olarak takip edilmesi gereken bir bölümdür.

Patoloji Bulunan Hastaneler