İstanbul'daki tüm hastane ve sağlık ocakları'nın listesi, iletişim bilgileri...

Psikoloji

Psikoloji Nedir?

Duygu davranış bilimi diyebileceğimiz psikoloji dalında insanların davranış, his ve düşünce idraklarının incelenmesidir. Ruh bilimi diye de adlandırılır. 125 yıllık geçmişe sahip olan psikoloji dalı ilk olarak Aristo zamanında filozofların bıraktıkları yazılarla doğar. İnsan davranışlarını inceler. İnsan davranışları yanında hayvan davranışlarını da inceleyen bilim dalıdır.

Psikoloji bilimi davranışları tanımlar. Sonra davranışın sebebine odaklanır, organizmaların belli şartlardaki davranış şekillerini belirler, diğeri aşamada bu organizmaların davranışını kontrol eder. Pedagoji alanında ve eğitim alanında da psikoloji bilimine başvurulur. Etkin ve verimli eğitim nasıl yapılabilir? Nasıl öğrenilir? Bu sorulara cevaplar aranır. Reklam, pazarlama firmalarının da insanları etkileme alanında nasıl yol izlenmesi gerektiği ile ilgili psikoloji bilimine başvurulur.

Psikoloji Hangi Hastalıklara Bakar?

Psikologlar aile terapisi, çift terapisi, bireysel olarak terapi, zeka testleri, işyeri danışmanlığı gibi alanlarda çalışıp, psikolojik destek de verir. Psikiyatri ile koordineli çalışan psikolog bir vakada ilaç terapisine gerek duyulup duyulmadığına birbirlerine danışıp değerlendirerek karar verirler. Genellikle terapi ile düzelebilen rahatsızlıklar psikolog desteği ile çözülür. Terapi esnasında ruhsal hal, davranış şekilleri, bilinçaltında kalan olaylar ile ilgili bilgilendirilir, sorunların temel nedenleri açığa çıkarılarak çözüm yoluna gidilir. Depresyon durumlarında da psikoloğa başvurulur. Sadece hastalanıp kötü hissedildiğinde değil, düzenli terapilerle ruhsal durumumuzu yoracak şeylerden uzaklaşır, farklı bir bakış açısı ile daha olumlu sonuçları olan davranışlar sergileyebiliriz.

Psikoloji Hangi Alanlarda Çalışır?

Psikoloji normal olmayan davranışlar ile ilgili nedenleri araştırmak ve tedavi için çözüm bulmaya çalışır. Psikologlar, kamu hastaneleri, hapishaneler, belediye kurumları, aile danışma merkezleri, denetimli serbestlik bölümleri, aile, çocuk mahkemeleri, kreş, anaokulları, psikoteknik değerlendirme merkezleri, fizik tedavi ve diyaliz merkezlerinde görev alırlar. Psikoloji insan ruhunun ihtiyaç duyduğu her yerde vardır.

Psikoloji Alanında Yeni Uygulamalar

Uygulamalı psikoloji ile branşlara göre verilen terapilerle sorunlar daha rahat çözülebilir. Sağlık psikolojisi fiziksel hastalıklar ile psikolojik davranışlar arasında ilişki kurar ve buna göre tedavi yolları seçer. Klinik Psikoloji; kişinin ruhsal davranış bozukluklarını ve sebeplerini inceler. Spor psikolojisi; panik atak ve anksiyeteyi hafifleten, motive eden psikolojik çalışmalardır. Örgüt psikolojisi; iş ortamında motivasyonu yükseltme ve motivasyonu bozan sebepleri azaltma, insan kaynaklarını yönetme alanında çalışır.

Psikoanallitik yaklaşım bilinçaltı süreçlerini araştırır, çocukluk davranışlarını, travmalarını inceler. Hipnoterapi hipnoz yolu ile tedavi yolu izlenmesidir. EMDR Terapi göz hareketleri ile yaşanılan travmanın duyarsızlaştırılması yöntemidir. Var oluşçu terapi, alınan kararların yaşamı etkileyebileceği üzerine yoğunlaşan bir yöntemdir.

Oyun terapisi, art terapi gibi yöntemler de diğer terapi yöntemlerindendir. Oyun terapisinde çocuklara güvenecekleri bir ortam yaratılır ve oyunlarla duygusal sorunları ifade etme imkanı yaratırlar. Art Terapi ise bireyler yaşadıkları yoğun travma, stres gibi durumları resim, müzik yolu ile dışa yansıtarak rahatlarlar. Bu yöntemle kişinin içsel durumu ürettikleri sanatsal olgularla somutlaşır.