İstanbul'daki tüm hastane ve sağlık ocakları'nın listesi, iletişim bilgileri...

Radyasyon Onkolojisi

Radyasyon Onkolojisi Nedir?

İyonizan radyasyonu kullanarak kanser hücreleri vermiş etkiyi araştıran bilim dalına radyasyon onkolojisi denir. İki farklı grupta ele alınabilen bu bilim dalı, kliniklerde yapılan uygulamalar ve radyocerrahi-radyoterapi olarak işlev sağlarlar.

Kanser hücreleri için kullanılan bu bilim dalı en çok radyoterapiyi kullanmaktadır. Radyoterapi; kanserli doku ve bazı iyi huya sahip tümörlerin tedavisinde kullanılmaktadır. Halk arasında ışın tedavisi olarak bilinen bu tedavi özellikle son yıllarda kanser hastalıklarının tedavisinde önemli ölçüde yol alınmasını sağlamıştır. Hemen hemen tüm kanser tedavileri için kullanılan bu işlem kanser teşhisi konulan her hastaya en az bir kez uygulanır. Bu tedavi uygulanırken hasta ile ilgili pek çok kriter göz önüne alınır.

Radyasyon Onkolojisi Hangi Hastalıklara Bakar?

Genel olarak kanser hastalıkları ve tümör hastalıkları üzerinde çalışmalar sürdüren radyasyon onkolojisi; cerrahi öncesinde tümörlerin küçültülmesi amacıyla kullanılırken cerrahi sonrasında ise vücutta kalmış olabilecek mikroskopik düzeylerdeki kanser hücrelerinin yok edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Radyasyon onkolojisi cerrahi girişim anında da kullanılmaktadır. Cerrahi işlem gerektirmeyen vakalarda kemoterapi ile birlikte hastalığın tedavisinde sıklıkla başvurulan bir bilim dalı olarak da bilinmektedir. Bazı durumlarda hastalığın tam olarak iyileşmeyeceği hekimler tarafından kesin olarak tespit edilir ve bu gibi durumlarda radyasyon onkolojisinden hastanın ağrılarını azaltması, kanamalarını engellemesi gibi etkileri için faydalanılır. Bu tür uygulanan tedaviye “palyatif” tedavi adı verilmektedi.

Radyasyon Onkolojisi Çalışma Alanları Nelerdir?

Bu bilim dalının çalışma alanı genel olarak kanser ve tümörün olduğu tüm vücut olarak adlandırılabilir. Radyologlar hastanelerde ve özel kliniklerde kanser hastaları için son teknolojiyi kullanarak şifa olmaya çalışırlar.

Onkoloji tıp biliminde ki en hassas bölümler arasında yer almaktadır. Kullanılan tedavilerin gelişen teknoloji ile hızla gelişmesi bu bölümün hastaları için her geçen gün umut olmaya devam etmektedir. Radyasyon onkolojisi alanında yapılan önemli çalışmalar kanser hücreleri üzerinde olumlu etkiler yapmakta ve gelişen tıp hastalara daha konforlu bir iyileşme fırsatı sunmaktadır. Radyasyon onkolojisinde tedavi süreci hastadan hastaya değişiklik göstermektedir.

Radyasyon Onkolojisi Alanında Yeni Çalışmalar

Gelişen tıp bilimi ve teknoloji sayesinde hastalıkların tanı ve tedavisi hem daha kolay gerçekleşmekte hem de doğru tedavi yöntemleri ile hastaların hastalıkları atlatmaları daha yüksek oranlara sahip olmaktadır.

Radyasyon alanında en önemli gelişmeler radyasyon onkolojisi alanında kullanılan cihazların daha iyi durumu getirilmesi olmaktadır. Geliştirilen yeni cihazlarla 3D Conformal Radiation Therapy kullanılmaktadır. Düz yoğunluk ayarlarına sahip radyoterapi, görüntünün klavuzluğunda radyoterapi ve nokta atışı sağlayan radyoterapi son gelinen teknolojinin ürünleri olarak kanser hastalarının tedavisinde kullanılmaktadır.

Bu tedavide amaç, kanserli bölgedeki istenmeyen hücreleri yok etmek ya da en azından küçülmelerini sağlamaktır. Işınların yardımı ile yapılan bu işlem bugün ülkemizde pek çok hastanede uygulanabilmekte ve yüz güldürücü sonuçlar elde edilmektedir. Radyasyon onkolojisi alanında ülkemizde çok değerli hekimler görev yapmakta olup hasta sağlığını en üst düzeylere taşımak için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.