İstanbul'daki tüm hastane ve sağlık ocakları'nın listesi, iletişim bilgileri...

Romatoloji

Romatoloji Nedir?

Romatoloji genel olarak romatizmal hastalıkları inceleyen bilim dalıdır. İç hastalıkları, fiziksek tıp ve rehabilitasyon ana bilim dalının bünyesinde yer almaktadır. Romatoloji romatizma ya da romatik bozukluklar, kalp, kemik, eklem, böbrek, deri, ve akciğer gibi organları etkileyen bazı tıbbi sorunlar üzerinde çalışan bilim dalıdır. Romatizma hastalıkları ile iskelet ve kas sistemini ilgilendiren her türlü hastalıkla ilgilenen bu bilim dalında çalışan kişilere romatolog denmektedir.

Romatolog olmak isteyen kişi 6 yıl tıp eğitiminin ardından 4 yıl iç hastalıkları ve 3 yıl romatoloji uzmanlığı eğitimi almaları gerekmektedir. Vücutta istemli hareketlerin gerçekleştirilmesinde görevli olan kemik hastalıklarına genel olarak romatoloji bölümü ve romatologlar bakmaktadır.

Romatoloji Hangi Hastalıklara Bakar?

Genel olarak bakıldığı zaman romatologların yanı romatoloji bölümünün tedavi uygulayabileceği 200 ve daha fazla hastalık bulunmaktadır. Bunun sebebi istemli hareketi sağlayan tüm vücut sistemlerinin aslında romatoloji altında incelenmesinden kaynaklanmaktadır. Başlıca romatoloji alanının tedavi uyguladığı hastalıklar gut, vaskülit, enfeksiyozartrit, skleroderma, sjögrensendromu, lupus, Behçet hastalığı, osteoartrit, romatoidartrit gibi hastalıkların tedavisi üzerinde çalışmaktadırlar.

Aynı zamanda romatoloji yumuşak doku hastalıkları ile de ilişkilidir. Bel ağrısı gibi çoğu kişide bulunan hastalıklar romatoloji bölümünün altında incelenmektedir. Aynı zamanda romatoloji eklemleri etkileyen genetik bozukluklar veya kemik dahil olmak üzere romatoloji hastalıklarını da tedavi etmektedir. Romatologların tedavisi üzerinde çalıştıkları bunların haricinde yüzlerce hastalık bulunmaktadır.

Romatoloji Çalışma Alanları Nelerdir?

Romatoloji genel olarak çok genel bir alan olduğu için çalışmalar alt alanlara ayrılabilmektedir. Romatologlar belirli romatizmal koşulları tedavi etmeye veya tek bir alanda çalışmaya odaklanabilirler. Kemik sistemi ve eklem yapısı söz konusu olduğu için vücudun oldukça büyük bir kısmında geçerli hastalıklara ve dolayısıyla tedavilerine odaklanılabilmektedir.

Romatolojinin alt alanları otoimmün ve inflamatuar durumlar, inflamatuar olmayan dejeneratif eklem koşulları, yumuşak doku hastalıkları, kronik ağrı, kemiği etkileyen metabolik bozukluklar, pediatrik ve gençlerde romatizmal koşullar gibi birbirinden farklı alt alanlarda çalışılabilmektedir. Çalışma alanları oldukça fazla olan romatoloji yoğun olarak kalıcı eklem ağrıları ve hassasiyet ile ilgili şikayetler üzerine çalışmakta ve bu alanlara yönelik yapılan çalışmalar sonucu tedavi geliştirmeye çalışmaktadır.

Romatoloji Alanında Yeni Uygulamalar

Kendini devamlı güncel tutmak zorunda olan bu alan her geçen gün tedaviler konusunda gelişme kaydetmektedir. Romatoloji tedavi yöntemlerinin gelişebilmesi için her gün artan oranlarda yeni çalışmalar ve yeni uygulamalar yapılmaktadır. Romatoloji alanında hastalıklara yapılan tetkik ve uygulamalar genellikle ortak olmaktadır.

Romatizmal hastalıkların tanısında rutin kan tetkikleri yapılır. Bunun dışında hastalığa özel olarak yapılan kan testleri bulunmaktadır. Bu kan testleri sonucunda genetik analizler yapılır ve görüntülenme yöntemleri uygulanır. Tanı için cilt, tükürük bezi ve sinir biyopsileri uygulanabilmektedir. Değişen ve gelişen romatoloji alanında yapılan çalışmalar sonucunda yeni tetkik ve yeni uygulama yöntemleri üzerinde devamlı çalışılmaktadır.