İstanbul'daki tüm hastane ve sağlık ocakları'nın listesi, iletişim bilgileri...

Sağlık Kurulu

Sağlık Kurulu Nedir?

Hastanelerdeki önemli bölümlerden biri olan sağlık kurulu, hastaların sağlık durumları ile ilgili kararların alınması için yetki sahibi olan organlar arasında yer almaktadır. Hem devlet hem de özel hastaneler bünyesine bulunan sağlık kurullarının çeşitli özellikleri bulunuyor. Tedavi yöntemleri protez izni ve farklı ilaç tedavilerinin uygulanması için sağlık kurullarının onayları gerekmektedir. Sağlık kurulu bünyesinde farklı bölümlerde uzmanlık kazanmış olan kişiler görev yapmaktadır. Farklı uzmanlık alanlarından doktorların katılımı ile çeşitli kararlar alınabilmektedir.

İlaç kullanımı ile ilgili rapor onaylarının alınabilmesi için sağlık kurullarına ihtiyaç duyulmaktadır. Katkı payı muafiyeti konusunda ilgili kararların alınması için de sağlık kurulu onayına ihtiyaç duyulmaktadır. Farklı dallardaki uzmanların katıldığı kurulda birçok bölüm ile ilgili doktor bulunmaktadır. Göz, kulak, burun, boğaz ve nöroloji gibi onlarca farklı bölümdeki uzmanların katılımıyla faaliyet yürütülmektedir. Tüm bu uzmanlar ile birlikte başhekim tarafından tespit yapılmaktadır.

Sağlık Kurulu Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?

Sağlık Kurulu bölümünde farklı hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek tedavi yöntemleri ve ilaçlar hakkında kararlar alınmaktadır. Hastanelerde uygulanacak önemli tedaviler hakkında karar alınması için oldukça önemli olan sağlık kurulu, işleyişin sağlanması için faaliyet göstermektedir. İç hastalıklarındaki önemli tedavilerin yanı sıra heyet raporu gibi alanlarda da sağlık kuruluna ihtiyaç duyulmaktadır. Sağlık kurulu söz konusu olduğunda akla ilk gelen uygulamalardan biri de heyet raporu olarak öne çıkmaktadır.

Devlet kurumlarının yanı sıra özel işletmelerden tarafından da kabul edilen heyet raporları, hastanelerdeki sağlık kurulu bölümü tarafından verilmektedir. Kişilerin sağlık durumu ile ilgili resmi bir belge oluşturulması için bu kurullarda görüşmelerin yapılması gerekmektedir. Tam teşekküllü hastanelerde uzman doktorlarla alınan heyet raporlarının geçerliliği bulunmaktadır. Sağlık kurulu raporu olarak da bilinen heyet raporunun çeşitli özellikleri bulunmaktadır. Bu raporu almak isteyen kişiler, farklı hastanelerin sağlık kurullarına başvuru yapmalıdır.

Sağlık Kurulu Çalışma Alanları Nelerdir?

Çalışma alanı oldukça geniş olan bölümlerin başında gelen sağlık kurulu, hastanelerdeki işleyiş için oldukça önemlidir. Hastanelerin farklı bölümlerinde tedavi gören hastalar hakkında karar alınması için farklı uzmanların görev yaptığı sağlık kurullarına ihtiyaç duyulmaktadır. Başhekimler tarafından oluşturulan ve belirli kararların alınması için faaliyet gösteren sağlık kurullarında çeşitli alanlardaki raporlar ortaya konulmaktadır. Sağlık kurulundaki kararlar çoğunluk esasına göre alınmaktadır. En az üç farklı daldaki uzmanlarla birlikte ortak kararlar alınabilmektedir. Kararlarda oy çokluğu sağlanamaması durumunda baştabiplerin kararları geçerli olmaktadır.

Sağlık Kurulu Alanında Yeni Uygulamalar

Sağlık teknolojisinin ve olanaklarının gelişmesiyle birlikte birçok alanda yeni uygulamalar tercih edilmeye devam ediyor. Tedavi yöntemlerinin gerçekleştirilmesi ve ilaç raporlarının alınması için faaliyet gösteren sağlık kurulu, gelişmekte olan bölümler arasında yer almaktadır. Sağlık kurulu kararlarının daha doğru ve hızlı bir şekilde yapılması için çalışmalar yapılmaktadır. Farklı hastalıkların tedavisindeki yol haritasının çizilmesi için uzmanlar eşliğinde yapılan sağlık kurulu toplantılarının önemi oldukça büyüktür. Sağlık kurulu alanında yeni gelişmeler yaşanmaya devam etmektedir.