İstanbul'daki tüm hastane ve sağlık ocakları'nın listesi, iletişim bilgileri...

Taş Kırma

Taş Kırma Nedir?

Halk arasında bilinen adıyla taş kırma ve tıp bilimdeki adıyla ESWL ünitesi, kişilerin idrar yollarındaki veya böbreklerindeki taşları bilimsel yöntemler kullanarak kırmak ve vücuttan uzaklaştırmaktır.

İnsanların çeşitli nedenlerle vücutlarında oluşan taşlar ciddi bir şekilde ağrı yapar ve kişiler bundan çok rahatsız olur. Bu nedenle tıp biliminde bu tür rahatsızlıklar için taş kırma yöntemi geliştirilmiştir.

Son yirmi yıldır ülkemizde kullanılan taş kırma işlemi hazırlıklar hariç yirmi dakika kadar sürmektedir. Öncelikle kişilerin vücutlarındaki taşın tespitiyle başlayan bu süreç ilgili yere ultrason jeli sürülmesi ve uygun aletin oraya temas ettirilerek gönderdiği enerjilerle taşı kırması ile sonlanır. Tamamen ufalanan taş ise idrar ile vücuttan atılır. Ancak bu süreçte kişilerin bol su içmeleri gerekir.

Taş Kırma Hangi Hastalıklara Bakar?

Kişilerin sıklıkla şikayetçi oldukları rahatsızlıklardan birisi de vücutta oluşan taşlardır. Taş kırma ünitesi bu tür rahatsızlıklarla ilgilenen bölümdür.

Çeşitli nedenlerden ötürü kişilerin idrar kanallarında veya böbreklerinde taşlar oluşabilir. Böbreklerde oluşan taşların en temel nedeni ise yeterli miktarda su içmemektir. Bu nedenle kişilerin böbrekleri zamanla taş oluşturmaya başlar ve kişiler inanılmaz bir sancı çekerler.

Böbreklerin iki santimetre altında bulunan taşlar ile üreter üst uçlarında bulunan taşların uygun bir müdahaleyle alınması gerekir. Bu durumda ilgili tedaviyi planlayacak olan bölüm taş kırma bölümüdür.

Taş Kırma Çalışma Alanları Nedir?

Kişilerin vücutlarında çeşitli nedenlerle oluşan taşların uzaklaştırılması demek olan taş kırma ile insanlar ağrılarından kurtulabilirler.

Bu ünite başlıca şu alanlarla ilgilenir: Böbrek taşları, üreter taşları, mesane taşları ve peyroni hastalığı. Öncelikle bu bölgelerin herhangi birinde taş tespit edilirse ilgili bölgeye ultrason jeli sürülür ve derinin üstüne tam taşın olduğu yere denk gelecek şekilde makine yerleştirilir. Bu makinenin gönderdiği enerjiyle taşın parçalanması amaçlanır. Ancak bazı taşlar çok büyüktür ve kolay parçalanmaz. Bu durumda belirli aralıklarla çeşitli müdahaleler yapılarak taşın yumuşaması ve çözünmesi beklenir. En nihayetinde ufalanan taş idrar ile atılır.

Taş Kırma Alanında Yeni Uygulamalar

Teknolojinin gelişmesiyle gittikçe kolaylaşan alanlardan biri de tıptır. Bu sayede hem hastalık tespiti kolay yapılıyor hem de tedavisinde daha kesin sonuçlar uygulanıyor.

Taş kırma ünitesinde de teknolojinin kullanılmasıyla daha güzel sonuçlar alınıyor. Mesela sanal taş izleme sistemiyle taşların yerleri net bir şekilde belirlenebiliyor, şok dalgaları sayesinde taşlar unufak olabiliyor, şok dalgaları elektromanyetik olduğundan gürültü kirliliği yapmıyor. Ayrıca ‘inline’ adı verilen sistem sayesinde taşların yeri kesin olarak belirlenebiliyor ve şok dalgasının başlığı sınırsız bir şekilde hareket edebildiği için taşların hareketinde bile yeri kolayca yakalanabiliyor ve hastanın üzerine düşen şok dalgası teknoloji yardımıyla geniş bir alana yayıldığından hasta çok az acı hisseder. Böylelikle kişiler hem acısız hem de kısa süren bir yöntemle tedavi olurlar.