İstanbul'daki tüm hastane ve sağlık ocakları'nın listesi, iletişim bilgileri...

Üroloji

Üroloji Nedir?

Hastanelere gittiğimizde karşılaştığımız kavramlardan birisi de Ürolojidir. Peki Üroloji nedir? Eski tabirle bevliye olarak isimlendirilen Üroloji neye bakar? Yine olası idrar yolu enfeksiyonlarında ve buna benzer sıkıntılarda başvurduğumuz üroloji doktoru hangi hastalıklara bakar? İşte bu sorulara dair merak ettiğiniz tüm ayrıntılar!

Başta üreme sorunları olmak üzere erkek ve kadınlardaki kronik böbrek rahatsızlıkları ve idrar yolu hastalıklarıyla ilgilenen bölüme üroloji bölümü denir. Üroloji nedir? Eski tabirler bevliye olarak isimlendirilen Üroloji; üreme organları ve üreme organlarını etkileyen rahatsızlıklara bakan bölümün adıdır. Özellikle hastanelerde sıklıkla başvurulan bir poliklinik olan Üroloji servisi yoğun servisler arasında yer almaktadır. Bundan dolayı hastaneye gitmeden önce hangi polikliniğe başvurmanız gerektiğini biliyor olmanız beraberinde önemli kazanımları getirecektir. Peki üroloji neye bakar? İşte ayrıntılar!

Üroloji Neye Bakar?

Üroloji servisi başta üreme organlarıyla ilgili sorunlar olmak üzere, idrar yolu enfeksiyonlarına da bakan poliklinik olarak karşımıza çıkar. Bu kapsamda üreme organlarıyla ilgili rahatsızlıkların teşhisi konusunda da önemli görevleri üstelenen üroloji servisinin hayati derecede önemi bulunduğunu ifade edebiliriz. Yine üroloji polikliniği aynı zamanda üreme organlarıyla ilgili rahatsızlıkların tedavisinde de etkili olan bir poliklinik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda ürolojinin sadece erkeklerde değil kadınlarda da pek çok hastalığa baktığını ifade etmek mümkün olmaktadır. Peki üroloji hangi hastalıklara bakar? İşte ayrıntılar!

Üroloji Polikliniği Erkeklerde Aşağıdaki Hastalıklara Bakar

 • Varikosel
 • Testis torsiyonu
 • Testis tümörleri
 • Prostat kanseri
 • Addison hastalığı
 • Üriner inkontinans
 • Peyronie Hastalığı
 • Akut renal yetmezlik
 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • Böbrekte taş hastalıkları
 • Benign prostat hipertrofisi
 • Kronik böbrek hastalığı
 • İdrar yollarında taş olması
 • İdrar yollarında darlık oluşması
 • İdrar yollarında tümör varlığı
 • Penis fraktürü olması
 • Priapizm Hastalığı varlığı
 • Akut veya kronik hidrosel
 • Enürezis nokturna
 • Erektil disfonksiyon
 • Hipospadias hastalığı
 • Prematür ejekülasyon
 • Genital siğillerin ortaya çıkması
 • Epididim kistlerinin varlığı
 • Vezikoüreteral reflü hastalığı
 • Prostatit ve diğer prostat hastalıkları
 • İdrar kaçırma ve mesane kontrol bozuklukları
 • Böbrekte ve diğer boşaltım organlarında kist veya tümör oluşumlarının varlığı

Görüldüğü Üzere Üroloji erkeklerde pek çok farklı hastalığa bakmaktadır. Peki Kadınlarda durum nasıldır? İşte Ayrıntılar!

Üroloji Polikliniği Kadınlarda Aşağıdaki Hastalıklara Bakar

 • Addison hastalığı
 • Enürezis nokturna
 • Üriner inkontinans
 • Akut renal yetmezlik
 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • Böbrekte taş hastalıkları
 • Kronik böbrek hastalığı
 • İdrar yollarında taş olması
 • İdrar yollarında tümör varlığı
 • Genital siğillerin ortaya çıkması
 • İdrar yollarında darlık oluşması
 • Vezikoüreteral reflü hastalığı
 • İdrar kaçırma ve mesane kontrol bozuklukları
 • Böbrekte ve diğer boşaltım organlarında kist veya tümör oluşumlarının varlığı

Günümüz koşullarında üroloji doktoru sıralanan tüm bu hastalıklara bakmaktadır. Ürologlar söz konusu hastalıkların tanı ve tedavisinde etkili bir şekilde hizmet sunmaktadır.

Üroloji Bulunan Hastaneler