İstanbul'daki tüm hastane ve sağlık ocakları'nın listesi, iletişim bilgileri...

Uyku Bozukluğu

Uyku Bozukluğu Ünitesi Nedir?

Uyku kişilerin hayatını devam ettirmeleri için gerekli olan bir süreçtir. Kişiler yeterli miktarlarda uyurlarsa uyumayanlara göre daha sağlıklı olur ve yaşam süreleri de daha uzun olur. Lakin bazı kişiler düzenli uyku konusunda bazı problemler yaşamaktadır. Uyku bozuklukları olarak adlandırılan bu tür durumlarla uyku bozukluğu üniteleri ilgilenir.

Öğrenmenin konsolidasyonu, vücudun dinlenmesi ve yeterli enerjiyi toplaması için şart olan uyku yeterli olmadığı takdirde kişilerde sinirlilik, dikkat dağınıklığı, idrakte problem ve çeşitli kazalara sebebiyet verme gibi durumlara neden olabilmektedir. Bu nedenle çeşitli uyku sorunları yaşayan kişileri tedavi etmeyi amaçlayan uyku bozukluğu üniteleri çeşitli yöntemler uygulamaktadır.

Uyku Bozukluğu Ünitesi Hangi Hastalıklara Bakar?

Uyku bozukluğu aslında halk arasında azımsanmayacak oranlara sahiptir. Kişilerin yaşam düzenlerini alt üst eden uyku sorunları çözülemediği takdirde depresyon, fiziksel yan etkiler gibi bazı başka rahatsızlıklara da neden olabilmektedir.

Bu tür uyku sorunlarına çözüm arayan uyku bozukluğu ünitesi çeşitli sorunlarla ilgilenir. Bu bozukluklar arasında insomnia, hipersomni, parasomni, sirkadyen ritim uyku ve uyanıklık bozuklukları, uykuyla alakalı solunum bozuklukları, uykuda hareket bozuklukları gibi sorunlar yer almaktadır. Her birisi farklı bir soruna işaret eden bu tür rahatsızlıkların kimisi genel uyku bozukluğuyken kimisi uykuda nefes tutma kimisi de aniden uyuma gibi sorunlar olarak adlandırılır. Bu tür problemlerin her birisinde ise farklı çözüm yolları aranır.

Uyku Bozukluğu Ünitesinin Çalışma Alanları Nelerdir?

Uyku bozukluğu ünitesi adından da anlaşılacağı gibi ve bahsi geçtiği üzere uyku sorunlarıyla ilgilenir. Uyku sorunlarına neden olan bazı organlar ise beyin veya omurilik gibi yerler olabilir. Bazen beyindeki bazı hormonların veya bazı işleyişlerin bozuk olması kişilerin uykularını da doğrudan etkiler. Bu durumda kişilerin beyinlerindeki problemlere odaklanmak gerekir. Bazen de kişilerin omuriliklerinde veya başka yerlerinde oluşan hasarlardan ötürü oluşan ağrılar kişileri uyutmamaktadır. Bu durumda da kişilerin gerekli yerlerinin incelenmesi gerekir.

Kısacası birçok alanla ortak olarak çalışması gereken uygu bozukluğu ünitesi öncelikle sorunun nereden kaynaklandığını tespit eder ve sonrasında da gerekli tedaviyi ilgili dalla ortaklaşa olara planlamaya ve sorunu gidermeye çalışır.

Uyku Bozukluğu Ünitesinde Yeni Uygulamalar

Teknolojiyle birlikte hayatlarımızı çok değişti ve gelişti. Elbette ki teknolojinin olumsuz pek çok yanı da bulunmakla beraber özellikle sağlık alanlarındaki yeni gelişmeler ve buluşlar kişilere daha çok fayda sağlamaktadır.

Uyku bozukluğunun tespiti için de farklı teknolojiler kullanılmaktadır. Öncelikle PET, EEG gibi beyin görüntüleme yöntemleri kullanılan teknolojiye büyük bir kanıttır. Kişinin başına bağlanan çeşitli kablolar onların beyinsen aktivitelerini izlemekte ve nerede bir sorun varsa onu bildirmektedir. Bu nedenle kişiler başlarına kablo bağlandıktan sonra normal uyuma sürecini sergilerler ve bozukluk neredeyse tespit edilmiş olur. Bundan sonra yapılacak işlemse uygun bir tedavi planıdır.