İstanbul'daki tüm hastane ve sağlık ocakları'nın listesi, iletişim bilgileri...

Yanık Polikliniği

Yanık Polikliniği Nedir?

Çeşitli yanıcı maddelerin vücutla teması sonucunda deride meydana gelen tahribata ‘yanık’ denir. Yanıklarla ilgilenen ve bu tür durumların tedavisi için çalışan alana da ‘yanık polikliniği’ denir.

Yanık çok ciddi bir problemdir. Çünkü yanıklar sadece deriyi değil tüm organizmayı etkiler. Yanık sonucunda oluşan tahribatın ciddiyeti çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bu faktörler yanığın ciltte etkilediği alanın genişliği ile yanıcı maddeyle temas süresidir. Yanık sonucunda oluşan tahribat yanığın genişliğine ve derinliğine göre incelenebilir. Genişliğine göre incelenirse küçük, orta ve büyük yanıklar; derinliğine göre incelenirse de birinci, ikinci ve üçüncü derece yanıklar karşımıza çıkar. İşte tüm bu problemlerle ilgilenen dalı adı yanık polikliniği olarak bilinir.

Yanık Polikliniği Hangi Hastalıklara Bakar?

Her türlü yanık vakasına bakan yanık polikliniği aslında birçok kişinin başvurduğu ve yoğun olan bölümlerden biridir. Bu vakaların kimisi bir suç sonucunda, kimisi bir kaza sonucunda, kimisi de herhangi bir yanıcı maddeyle temas sonucunda oluşabilir.

Yanık polikliniğinin baktığı vakalar kategorisine göre küçük, orta, büyük ve birinci, ikinci, üçüncü derece yanıklardır.

Birinci derece yanıklar kuru ve hafif olan ve fazla hasarı olmayan yaralarken ikinci derece olanlar daha ciddidir ve deride yanmaya bağlı olarak kabarcıklar oluşur. Üçüncü derece yanıklar ise en ciddi ve tehlikeli olanlardır ve kemiğe kadar yanmalar oluşabilir. Bu durumda kişilerin hayatta kalması için çeşitli nakil işlemleri gerekebilir.

Yanık Polikliniği Çalışma Alanları Nedir?

Yanık polikliniği her çeşit yanık vakalarına bakmakla mükelleftir. Lakin yanık tüm organizmayı etkilediği için sadece deriyle ilgili tedavi yapılmaz, aynı zamanda etkilenen tüm organlar için de uygun bir müdahale gerekir.

Mesela üçüncü derece bir yanık vakasında kişinin kemiklerine kadar birçok organı etkileneceğinden zarar görmüş olan tüm organların tespiti ve tedavisi için yanık üniteleri pek çok farklı disiplinle ortaklaşa hareket etmek zorundadır.

Durumun ciddiyetine ve yanık seviyesine göre değişen müdahalelerin en uygun şekillerde yapılabilmesi için yanık ünitesi ile diğer disiplinlerin birbirinden haberdar olarak ve gerekirse eş zamanlı çalışmaları gerekir.

Yanık Polikliniği Alanında Yeni Uygulamalar

Teknolojinin gelişmesi insanların hayatını çok değiştirdi. Bazı dezavantajları da olmakla beraber teknolojinin kullanıldığı bazı alanlar insanların hayatına büyük katkı sağlamış ve adeta onlar için birer kurtarıcı olmuştur.

Tıp bilimi de teknolojinin en son aşamalarının kullanıldığı ve kişileri hayatlarına dokunan, onları tedavi etmeye çalışan bir alandır.

Yanık polikliniği için de üst düzey teknolojiler kullanılmakta ve kişilere hizmet verilmeye çalışılmaktadır. Yanık birim üniteleriyle vakalar enfeksiyon kapmayacağı şekilde korunmakta ve teknolojik aletler yardımıyla iç ve dış organlarının sağlığı rahatlıkla gözlenmektedir. Ayrıca ciddi yanık vakalarında çeşitli organ ve doku nakilleri de gelişen teknoloji sayesinde günümüzde başarıyla yapılmaktadır.