İstanbul'daki tüm hastane ve sağlık ocakları'nın listesi, iletişim bilgileri...

Yoğun Bakım

Yoğun Bakım Ünitesi Nedir?

Hastanelerin en önemli polikliniklerinin başında yoğun bakım üniteleri ilk sırada yer almaktadır. Yoğun bakım ünitesinin varlığı insan sağlığı açısından önemli kazanımları beraberinde getirmektedir. Zira yoğun bakım ünitesi, bir hastanenin en temel polikliniği olarak tanımlanmaktadır. Peki yoğun bakım ünitesi nedir? Hastanelerin en önemli üniteleri arasında yer alan yoğun bakım ünitelerinin özellikleri nelerdir? İşte bu sorulara verilebilecek en net yanıtlar!

Şayet bir veya daha fazla organda ciddi anlamda bir işlev bozukluğu söz konusuysa, bu tür hastaların iyileştirilmesi için oluşturulmuş olan özel üniteye yoğun bakım ünitesi denir. Yoğun bakım ünitesinde organ sistemlerinde ciddi anlamda işlev bozukluğu bulunan hastalar da iyileştirilmek amacıyla kontrol altında tutulur. Özellikle yoğun bir bakıma ihtiyaç duyan hastalar için yoğun bakım ünitesi olmazsa olmaz bir ünitedir. Yoğun bakım ünitelerinin fiziksel altyapısı hasta bakımı için özel olarak ayarlanmıştır. Özel bir tasarıma sahip olan yoğun bakım üniteleri konumunlar itibariyle hasta bakımına müsait olan ünitelerdir.

Yoğun bakım ünitelerinde hastaların takip ve tedavisinin 7 gün 24 saat kesintisiz olarak yapıldığı bilinmektedir. Kesintisiz olarak sürdürülen takip ve tedavinin amacı yoğun bakımdaki hastanın iyileşmesini amaçlamaktadır. Teknolojinin gelişmesine paralel olarak yoğun bakım ünitelerinde ileri teknolojik cihazlar da kullanılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda yoğun bakım ünitelerindeki cihazlar yardımıyla hastanın yaşamsal göstergeleri kesintisiz bir şekilde takip edilmektedir. Elbette ki yoğun bakım ünitesinin kendine has birtakım kriterleri de bulunmaktadır. Bütün hastaneler bu kriterlerin yerine getirilmesi hususunda azami derecede çalışmayı ortaya koyarlar.

Yoğun Bakım Ünitesinin Özellikleri Nelerdir?

Yoğun bakım ünitelerinin kendine has özellikleri içeriğinde barındırdığını ifade etmek mümkün olmaktadır. Üstelik yoğun bakım ünitelerinde görevli doktor ve hemşirelerin dahi birtakım kriterleri karşılıyor olmaları şarttır. Bu kapsamda yoğun bakım ünitesindeki ekipte; alanında uzman hekim, hemşire, asistan doktor, fizyoterapist, diyetisyenle birlikte sosyal hizmet uzmanı da yer almaktadır. Yoğun bakım ünitesi özellikleri söz konusu olduğunda hasta başına düşen hemşireden tutun da yoğun girişimsel monitorizasyona varıncaya kadar çok farklı özellikler karşımıza çıkar. Bu kapsamda yoğun bakım ünitesinde sadece kritik hastaların takip ve tedavisi yapılır. Peki kritik hasta kimdir? İşte ayrıntılar!

Kritik Hasta Kimdir?

Yaşam fonksiyonlarında ciddi anlamda bir bozulma yaşanmış olan ya da her an yaşam fonksiyonlarında ciddi bir bozulmanın yaşanılması söz konusu olan hastalar, kritik hastalardır. Kritik hastalar, yoğun bakım ünitesinde sürekli olarak takip edilmektedir. Kritik hastalar her zaman yakın bir gözleme tabi olan hastalardır. Bu kapsamda kritik hastaların ileri teknolojik sağlık cihazlarıyla yakından takip edilmesi de şarttır. Ancak bu sayede kritik hastaların yaşam fonksiyonlarının nitelikli bir şekilde takip edilmesi de şarttır. Bütün bu bilgiler ışığında kritik hastalar açısından yoğun bakım ünitelerinin hayati derecede etkili olduklarını söyleyebiliriz.

Yoğun Bakım Bulunan Hastaneler