İstanbul'daki tüm hastane ve sağlık ocakları'nın listesi, iletişim bilgileri...

Cinsel Sağlık Sorunları Tedavi Yöntemleri

Özellikle cinsel sağlık sorunları tedavi yöntemleri söz konusu olduğunda karşımıza çok sayıda farklı alternatif seçenek çıkar! İnsan doğası gereği vücutta olan pek çok şey bir bütün halde ilerler. Bu bütünlük; psikoloji, fizyoloji ve sosyal alan olarak iç içedir. İç içe olan bu etkenlerin bütünlük açısından bozulması sonucu bireyler belli başlı sorunlar yaşar. Örneğin, psikolojik açıdan kendini yetersiz hisseden kişiler olabilir. Fakat bu yetersizlik sosyal alanlarda da çıkarak, birey kendini çıkmazda hissedebilir. Bunun yanı sıra cinsel sağlık da bu aşama ile bir bütündür.

Cinsel alanda yaşanan sorunlar nedeniyle de bireyler psikolojik olarak karışabilir. Bireyler kendilerini ve yaşadıkları bu sorunları tam olarak azımsayamayabilir. Tam bu noktada cinsel sağlık için tedavi yöntemleri bulunur. Bireylerde yaşadıkları sorunlara göre bunu elbette ki aşabilir. Elbette ki cinsel sağlık sorunları tedavi yöntemleri söz konusu olduğunda karşımıza farklı alternatif seçenekler çıkar!

Cinsel Sağlık Tedavi Aşaması

Bireylerin cinsel sağlık aşamasında yaşadığı durumlar cinsiyetlerine göre değişir. Elbette ki bu adımdan sonra her bireye yaşadığı olaylar ile yaklaşılır. Tedaviler aşama olarak ilerlerken, tedaviye verilen cevap burada asıl olarak alınan etkendir. Bu nedenle bireyin tedaviyi ne kadar aldığı ile alakalıdır. Bu durumda cinsel sağlık tedavi yöntemleri ilk olarak psikolojik açıdan ele alınır.

Bireyi rahatsız eden durumların gün yüzüne çıkarılarak yüzleşmesi sağlanır. Elbette ki fizyolojik sebepler var ise tedavi yöntemi olarak ilaç kullanılabilir. Bu tamamen bireyin yaşadığı sorun ile iç içe bir durumdur.

Günümüz koşullarında etkili bir düzeyde cinsel sorunların tedavileri söz konusu olduğunda karşımıza cinsel terapi hizmetleri çıkar. Unutmamak gerekir ki cinsel sorunların büyük bir çoğunluğunun temelinde yatan sebep; psikolojik sebeplerdir. Bundan dolayı da cinsel sorunların tedavisi söz konusu olduğunda cinsel terapiler ilk aklımıza gelenler arasında yer alır.

Cinsel Terapi Nedir?

Bireylerin yaşadığı duygu ve fizyolojik durumlar hayatın tümüdür. Bu durumlar birbirinden orantısız olduğu zamanlar yaşam etkilenir. Özellikle partneri olan bireyler bu durumda kaygılı olurken, cinsel terapi uzmanı ile sorun çözülebilir.

Cinsel terapi ise iki partner arasında olan sorunun her bakımdan ele alınmasıdır. Bu sayesinde çiftler arasında ki durum en aza indirilerek, kişiler birbirini daha net tanıyabilir. Elbette ki alınan seanslar sonucu da cinsel sağlık sorunlarının çözülme ihtimali büyüktür. Bütün bu bilgiler ışığında cinsel sağlık tedavi yöntemleri hizmetlerinin mutlaka profesyonel bir seviyede sunulması şarttır!